โลกโคจรเข้าสู่ตำแหน่ง Aphelion วันที่ 7 กรกฏาคม นี้

วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี และดวงอาทิตย์ไม่ได้อยู่ตรงศูนย์กลางพอดี จึงมีจุด 2 จุดที่โลกจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดและไกลดวงอาทิตย์ที่สุดใน 1 รอบวงโคจร หรือ 1 ปี

จุดที่ใกล้ที่สุด เราเรียกว่า Perihelion ปีนี้เกิดไปแล้วเมื่อมกราคมที่ผ่านมา อากาศกำลังหนาวช่วงต้นปี จุดนี้หลายคนในเมืองไทยมักสับสนและเข้าใจผิดกันมานาน ว่าหน้าหนาวเกิดเพราะโลกอยู่ไกลดวงอาทิตย์

แต่ที่จริงแล้วตรงกันข้าม หน้าหนาวในไทย โลกกลับไปอยู่ในจุดที่ใกล้ชิดดวงอาทิตย์ที่สุด โดยปีนี้เกิดเมื่อเวลา 13:36 ของวันที่ 4 มกราคม ที่ระยะ 147,096,204 ล้าน กม.หรือ 0.983277390 AU จากดวงอาทิตย์

เพราะความจริงแล้ว ฤดูหนาาวไม่ได้เกิดเพราะโลกอยู่ห่างไกล และฤดูร้อนก็ไม่ได้เกิดเพราะโลกอยู่ใกล้ชิดดวงอาทิตย์ 

ฤดูกาลต่างๆเกิดจากความเอียงของแกนโลก ทำให้ประเทศในแถบซีกโลกเดียวกับเรา เข้าสู่หน้าร้อนโดยโดนแสงแดดในจำนวนชั่วโมงที่นานขึ้นและมุมตกกระทบที่กว้างขึ้น ขณะที่อีกซีกโลกหนึ่งจะเข้าหน้าหนาวโดยโดนแสงแดดในจำนวนชั่วโมงที่น้อยลงและมุมตกกระทบที่แคบเอียง

aphelion

วันที่ 7 กรกฏาคมนี้ ช่วงเวลา 02:40 โลกจะโคจรมาถึงจุดที่ห่างไกลดวงอาทิตย์ที่สุดเรียกว่า Aphelion ที่ระยะห่าง 152,093,481 กม. หรือ  1.016682122 AU จากดวงอาทิตย์

วันนั้นอาทิตย์จะขึ้นตอน 05:54 และตก 18:49 กลางวันยังยาวเพราะโลกยังเอียงซีกเหนือให้ดวงอาทิตย์ ถือเป็นช่วงหน้าร้อนของซีกโลกเดียวกับเรา จำนวนชั่วโมงต่อวันที่ค่อนข้างยาวนานของแสงแดด คือสาเหตุของฤดูร้อนที่แท้จริง

เรียบเรียงโดย @MrVop