รายชื่อดาวฤกษ์ที่ใกล้เราที่สุด 44 ดวง เรียงตามระยะห่าง ลองมาดูกันว่าแต่ละดวงมีขนาดและความสว่าง หรือจำนวนดาวเคราะห์บริวารที่พบล่าสุด เทียบกับดวงอาทิตย์แล้วเป็นอย่างไรบ้าง

ดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์ที่ใกล้โลกที่สุดที่มองเห็นได้ในทุกๆวัน เป็นดาวที่สำคัญที่สุด เป็นต้นกำเนิดและสิ่งค้ำจุนโลกของเรา ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ชนิด G2V อยู่ห่างจากโลกเรา 8.317 นาทีแสงหรือเท่ากับ 0.0000158 ปีแสง มีดาวเคราะห์เป็นบริวารเป็นจำนวน 8 ดวงคือดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน

ระบบอัลฟา เซนทอรี่  ระบบดาวฤกษ์ 3 ดวง ถือเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้โลกทีสุด ดาวฤกษ์ดวงที่ใกล้ที่สุดในระบบนี้ขื่อ พร็อกซิมา เซนทอรี่  เป็นดาวแคระแดงชนิด M5.5Ve อยู่ห่างจากโลก 4.24 ปีแสง มีขนาด 0.1542 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์​และมี​ความสว่างน้อยมาก คือ มีความสว่าง​เพียง 0.00005 เท่าของดวงอาทิตย์​ มีดาวเคราะห์เป็นบริวารเป็นจำนวน 1 ดวง หากเราจะเดินทางไปทีนี่ด้วยยานอวกาศเร็วที่สุดที่มีเวลานี้ต้องใช้เวลานานถึง 70,000 ปีเป็นอย่างน้อย ดาวฤกษ์ดวงต่อมาในระบบนี้คืออัลฟา เซนทอรี่ A เป็นดาวฤกษ์ชนิด G2V แบบเดียวกับดวงอาทิตย์ของเรา อยู่ห่างจากโลก 4.37 ปีแสง มีขนาดใหญ่และ​สว่างกว่าดวงอาทิตย์ของเราเล็กน้อย นั่นคือ มีขนาด 1.223 เท่าของรัศมีและมีความสว่าง​ 1.1519 เมื่อเทียบ​กับ​ดวงอาทิตย์​ของเรา ดาวฤกษ์ดวงสุดท้ายในระบบนี้ คืออัลฟา เซนทอรี่ B เป็นดาวแคระส้มชนิด K1V อยู่ห่างจากโลก 4.37 ปีแสง มีขนาด 0.863 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์​และมีความสว่าง​ 0.5 เท่าของดวงอาทิตย์​

ดาวบาร์นาร์ด เป็นดาวแคระแดงมวลต่ำชนิด M4.0Ve อยู่​ห่างจากโลกเราออกไป 5.9 ปีแสงในทิศทางของหมู่ดาวคนแบกงู มีขนาด 0.196 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์​และมี​ความสว่าง 0.0035 เท่าของดวงอาทิตย์​ มีดาวเคราะห์เป็นบริวารเป็นจำนวน 1 ดวง

ดาว Wolf 359 เป็นดาวแคระแดงชนิด M6.0V อยู่​ห่างจากโลกเราออกไป 7.85 ปีแสงในทิศทางของหมู่ดาวราศีสิงห์​ มีขนาด 0.16 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์​และมี​ความสว่าง 0.0014 เท่าของดวงอาทิตย์​ มีดาวเคราะห์เป็นบริวารเป็นจำนวน 2 ดวง

ดาว Lalande 21185 เป็นดาวแคระแดงชนิด M2. 0V อยู่​ห่างจากโลกเราออกไป 8.3 ปีแสงในทิศทางของหมู่ดาวหมีใหญ่​ มีขนาด 0.939 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์​และมี​ความสว่าง 0.026 เท่าของดวงอาทิตย์​ มีดาวเคราะห์เป็นบริวารเป็นจำนวน 1ดวง

ระบบ ดาวโจร หรือ ซิริอุส เป็นระบบดาวคู่ที่มองเห็นจากโลกเป็นดวงเดียว เป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนฟากฟ้ายามค่ำคืนจนสามารถ​มองเห็นด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน ระบบดาวนี้อยู่ห่างจากโลก 8.65 ปีแสง ดาวฤกษ์ดวงแรกในระบบนี้คือดาวซิริอุส A มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเรา 1.7 เท่า และมีความสว่างกว่ามาก นั่นคือ มีความสว่างกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง 25 เท่า ดาวฤกษ์ดวงที่ 2 ของระบบนี้เป็นดาวเคราะห์แดงที่เล็กมาก คือมีขนาดเพียง 0.0084 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์​และมี​ความสว่าง​เพียง 0.056 เท่าของดวงอาทิตย์​

ระบบดาว Luyten 726-8 เป็นระบบดาวคู่ ที่ดาวทั้งสองดวงเป็นดาวแคระแดงขนาดพอๆกัน สว่างเท่ากัน ทั้งคู่อยู่ห่างจากโลกออกไป 8.79 ปีแสง มีขนาดเพียง 0.14 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์​และมี​ความสว่าง​น้อยมาก คือเพียง 0.00004 เท่าของดวงอาทิตย์​

ดาว Ross 154 เป็นดาวแคระแดงที่อยู่ห่างโลกออกไป 9.7 ปีแสง ในทิศทางของหมู่ดาวราศีธนู มีขนาด 0.24 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์​และมี​ความสว่าง​ 0.0038 เท่าของดวงอาทิตย์

ดาว Ross 248 เป็นดาวแคระแดงที่อยู่ห่างโลกออกไป 10.2 ปีแสง ในทิศทางของกาแล็กซี​อันโดรเมดา มีขนาด 0.16 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์​และมี​ความสว่าง​ 0.0018 เท่าของดวงอาทิตย์

ดาว Epsilon Eridani เป็นดาวแคระแดงที่อยู่ห่างโลกออกไป 10.44 ปีแสง ในทิศทางของหมู่ดาว Eridanus มีขนาด 0.735 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์​และมี​ความสว่าง​ 0.34 เท่าของดวงอาทิตย์ มีดาวเคราะห์เป็นบริวาร 2 ดวง

ดาว Lacaille 9352 เป็นดาวแคระแดงที่อยู่ห่างโลกออกไป 10.47211 ปีแสง ในทิศทางของหมู่ดาว Piscis Austrinus มีขนาด 0.47 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์​และมี​ความสว่าง​ 0.367 เท่าของดวงอาทิตย์ มีดาวเคราะห์เป็นบริวาร 3ดวง

ดาว Ross 128 เป็นดาวแคระแดงที่อยู่ห่างโลกออกไป 11 ปีแสง ในทิศทางของหมู่ดาวราศีกันย์​ มีขนาด 0.196 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์​และมี​ความสว่าง​ 0.00362 เท่าของดวงอาทิตย์ มีดาวเคราะห์เป็นบริวาร 1 ดวง

ดาว EZ Aquarius เป็นดาวแคระแดงที่อยู่ห่างโลกออกไป 11.1 ปีแสง ในทิศทางของหมู่ดาวราศีกุมภ์​ มีขนาด 0.175 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์​และมี​ความสว่าง​น้อยมาก คือสว่างเพียง 0.000087 เท่าของดวงอาทิตย์

ระบบดาวคู่ 61 Cygni ประกอบด้วยดาวแคระแดง 2 ดวงอยู่ห่างจากโลกออกไป 11.4 ปีแสง ดาวฤกษ์ดวงแรกในระบบนี้คือดาว 61 Cygni A มีขนาด 0.665 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์​และมี​ความสว่าง​ 0.153 เท่าของดวงอาทิตย์ มีดาวเคราะห์เป็นบริวาร 1 ดวง ดาวฤกษ์ดวงที่ 2 ในระบบนี้คือดาว 61 Cygni B มีขนาด 0.595 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์​และมี​ความสว่าง​ 0.085 เท่าของดวงอาทิตย์

ระบบดาวโพรซีออน เป็นระบบดาวคู่ที่อยู่​ห่างจากโลกเราออกไป 11.4 ปีแสง ดาวดวงนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดาวสุนัขเล็ก สามารถ​มองเห็นด้วยตาเปล่า มีความสว่างเป็นอันดับ 8 ในท้องฟ้ายามค่ำคืน โดยเมื่อมองจากโลกจะเห็นเป็นดาวเพียงดวงเดียว และเป็นสมาชิก​ 1 ใน 3 ดวงของสามเหลี่ยมฤดูหนาว ดาวฤกษ์ดวงแรกในระบบนี้คือ โพรซีออน A มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ 2 เท่า และมีความสว่างมากกว่าถึง 6.9 เท่า ดาวฤกษ์ดวงที่ 2 ในระบบนี้คือ โพรซีออน B เป็นดาวแคระแดงที่มีขนาดเล็กมากเพียง 0.012 เท่าของดวงอาทิตย์​และมี​ความสว่า​น้อย​มาก​คือ 0.00049 เท่าของดวงอาทิตย์

ท่านสามารถดูรายละเอียด ดาวต่างๆดวงที่เหลือ ใน 44 ดวง จากรูปภาพประกอบบทความ ในดาวแต่ละดวงจะแสดงชื่อกลุ่มดาว จำนวนดาวเคราะห์บริวารระยะห่างจากโลกเป็นปีแสงและบรรทัดล่างสุดจะแสดงฝั่งซ้ายคือขนาดรัศมีของดาวเทียบกับดวงอาทิตย์ และฝั่งขวาคือขนาดความสว่างของดาวเทียบกับดวงอาทิตย์

ที่มาและเครดิตภาพ https://www.visualcapitalist.com/the-44-closest-stars-and-how-they-compare-to-our-sun/

เรียบเรียง​โดย @MrVop