ดวงจันทร์เข้าใกล้โลกที่สุดในรอบปีนี้ 28 กันยายน

เป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยาก เสียดายที่คนไทยไม่ได้เห็นเพราะเกิดในช่วงเวลากลางวัน นั่นคือการเกิดจันทรุปราคาในขณะที่ดวงจันทร์ดวงโตมากเพราะเข้าสู่ช่วงใกล้โลกที่สุดในรอบปี 2015 นี้ด้วย

จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้  นับเป็นครั้งสุดท้ายของจันทรุปราคาเต็มดวงที่เกิดขึ้น 4 ครั้งติด ครั้งแรกเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 และหลังจากครั้งนี้ต้องรอไปอีกหลายปี ปรากฏการณ์นี้จะเกิดในช่วง 09:11 ถึง 10:23 ในตอนเช้าของวันที่ 28 กันยายน 58 นี้ ซึ่งเป็นเวลากลางวันของฝั่งไทย แต่คนอเมริกาโชคดีไปเพราะได้ชม 2 เหตุการณ์พร้อมกัน เพราะฝั่งโน้นยังเป็นเวลากลางคืนของวันที่ 27 กันยายน

แต่คนไทยไม่ต้องเสียดาย ไม่ได้เห็นจันทรุปราคาก็ยังได้ชมซุปเปอร์มูน เนื่องเพราะวงโคจรดวงจันทร์รอบโลกเป็นวงรีและโลกไม่อยู่ตรงกลางวงรีพอดี จึงมีวันที่ดวงจันทร์จะอยู่ห่างที่สุด หรือ Apogee  ตามภาษาดาราศาสตร์ และวันที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้เราที่สุด หรือ Perigee โดยทั้งสองเหตุการณ์ดวงจันทร์จะมีขนาดโตแตกต่างกันถึงราว 14%

นับเป็นปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจประจำเดือนนี้ อย่าพลาดชม

เรียบเรียงโดย @MrVop