ทีมนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์ตรวจสอบการชนอนุภาคสังกัดห้องปฏิบัติการเครื่องเร่งอนุภาคเฟอร์มี (Collider Detector at Fermilab)​หรือ CDF ในรัฐอิลลินอยส์ของสหรัฐฯ นำโดย​ศาสตราจารย์ อาศุโทช โกฐวัล หัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยดุ๊ก พบวิธี​วัดมวลของ “อนุภาคโบซอนชนิดดับเบิลยู” (W Boson) ​อย่างละเอียด และพบว่า มวลที่ได้นั้นมีค่ามากกว่าค่าที่อยู่​ในแบบจำลอง​มาตรฐาน​ ถือเป็นเรื่องที่สั่นสะเทือน​วงการฟิสิกส์​ทั่วโล​ก

อนุภาคโบซอนดับเบิลยู หรือ ดับเบิลยูโบซอน (W Boson) ​​ เป็นอนุภาคนำแรงที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในสี่แรงพื้นฐานทางธรรมชาติ​ที่เรียกว่าแรงนิวเคลียร์​อย่าง​อ่อน มีบทบาทสำคัญ​ที่เกี่ยวข้อง​กับการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร์ฟิวชั่น ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้ดวงอาทิตย์ส่องแสง​

มวลดับเบิลยูโบซอน (W Boson) ​​​ได้รับการทำนายเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่ามีค่าเท่ากับ 80,357 ± 6 MeV/C²​ และเป็นค่าที่ใช้กับแบบจำลอง​มาตรฐาน​เรื่อยมาในวงการฟิสิกส์​อนุภาค

แต่ทีมงานของศาสตราจารย์ อาศุโทช โกฐวัล พบวิธี​วัด​มวลของ ดับเบิลยูโบซอน (W Boson) ​​ที่แม่นยำกว่าที่เคยทำกันมา โดยใช้เครื่องเร่งอนุภาค “เทวาตรอน” (Tevatron) ของเฟอร์มีแล็บ ทำการชนอนุภาคถึง 450 ล้านล้านครั้ง จนเกิดอนุภาค​ดับเบิลยูโบซอน (W Boson) ​​ ขึ้นมาถึง 4 ล้านอนุภาค

จากนั้นก็ให้ทีมนักวิทยาศาสตร์กว่า 400 คน ช่วยกันวิเคราะห์หามวลที่แท้จริงของอนุภาค​ดับเบิลยูโบซอน (W Boson) ​​ที่ได้มา โดยการวิเคราะห์นี้ใช้เวลานานถึง 26 ปี (ตั้งแต่ 2528 ถึง 2554) และยังคงดำเนินการต่อเนื่อง​หลังจากปี 2554 ไปเรื่อยๆแม้มีการปิดการใช้งานเครื่อง​เทวาตรอนไปแล้ว

ผลที่ได้คือ มวลของ​อนุภาค​ดับเบิลยูโบซอน (W Boson) ​​มีค่าอยู่​ที่ 80,433.5 ± 9.4 MeV/C² มากกว่า​ค่าที่ทำนายและใช้งานกันอยู่ก่อน​หน้านี้ในแบบจำลอง​มาตรฐาน​อย่างชัดเจน

การวัดมวลของทีมงานศาสตราจารย์ อาศุโทช โกฐนี้มีความแม่นยำที่ 0.01% มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือซิกมา (s) เท่ากับ 7 แปลว่ามี​โอกาสเพียง 1 ใน 3 แสน 9 หมื่นล้านที่จะเป็นเรื่องความบังเอิญ​ทางสถิติ

ทีมงา​นตีพิมพ์​ผลงาน​ครั้งนี้​ลง​ใน​วารสาร​ journal Science

ที่มาและเครดิตภาพ​ https://www.universetoday.com/155396/weird-measurement-of-w-boson-doesnt-match-standard-model-of-physics/​