ทีมนั​กวิทยาศาสต​ร์นำโดย Qian Yuan บัณฑิตสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนา (ASU) พบก้อนวัตถุ​ปริศนา​ขนาดยักษ์​จำนวน​ 2 ก้อนในชั้นเนื้อโลก ( mantle ) โดยก้อนหนึ่งอยู่​ใต้แผ่นเปลือกโลก​แอฟริกา​ อีกก้อนหนึ่งอยู่เยื้องออกไปในฝั่งตรงข้าม คือใต้แผ่นเปลือกโลก​มหาสมุทร​แปซิฟิก

ทีมงานเรียกก้อนวัตถุปริศนา​นี้ว่า “Blob” โดยทีมงานพบกว่าเจ้าก้อน “Blob” ที่อยู่​ใต้แผ่นเปลือกโลก​แอฟริกา​นี้อยู่ตื้นกว่า และมีความไม่เสถียร​กว่าก้อนที่อยู่​ใต้แผ่นเปลือกโลก​แปซิฟิก​ ความแตกต่างนี้อาจช่วยอธิบายได้ว่าทำไมที่ผ่านมาแผ่นเปลือกโลกแอฟริกาจึงมีอาการยกตัวสูงขึ้น และเหตุใดจึงเกิดการปะทุของภูเขาไฟ​ระดับ​ supervolcano จำนวหลาย​ครั้งตลอดหลายร้อยล้านปีที่ผ่านม​า

นักธรณีวิทยารู้จักก้อน “Blob” ว่าเป็น “มณฑลคลื่นเฉือนความเร็ว​ต่ำขนาดใหญ่” หรือ “large low-shear-wave-velocity provinces” หรือ LLSVP ซึ่งจะส่งผลให้คลื่นแผ่นดินไหวจากจุดต่างๆทั่วโลกที่เดินทางผ่านเข้าไปในก้อน “Blob” นี้เกิดการลดความเร็วลง ซึ่งบ่งชี้ว่า องค์ประกอบของก้อนวัตถุปริศนานี้แตกต่างจากองค์ประกอบของหินหนืดที่อยู่รอบๆในเรื่องของอุณหภูมิ​หรือไม่ก็ความหนาแน่น​หรือไม่ก็ทั้ง 2 อย่าง

ในส่วนของแห่งกำเนิดหรือที่มาของก้อนวัตถุ​ปริศนา​ขนาดยักษ์ทั้ง 2 ก้อนนี้ยังไม่ชัดเจนว่ามาจากไหน โดยทางทีมงานของ Qian Yuan ได้ตั้งสมมติฐาน​เอาไว้ 2 ข้อ ข้อแรกคือมันอาจเป็นแหล่งสะสมของแผ่นเปลือกโลก​ด้านบนที่จมลงไปตามวัฏจักร​การหมุนเวียน ข้อที่สองคือมันอาจเป็นส่วนที่หลงเหลือของเนื้อโลกในยุคเริ่มแรก แต่ที่แน่ๆ​คือก้อนวัตถุ​ปริศนา​ขนาดยักษ์ทั้ง 2 นี้มีขนาดไม่เท่ากันและอยู่ที่ความลึกแตกต่าง​กันด้วย

จากการสำรวจโดยการสังเกต​คลื่นแผ่นดินไหว​ที่วิ่งผ่านก้อนวัตถุ​ปริศนา​ทั้ง 2 ก้อนนี้จำนวน 17 ครั้ง พบว่าเจ้าก้อนแอฟฟริกานี้จะอยู่ตื้นกว่าก้อนแปซิฟิก​ประมาณ 1,000 กิโลเมตร​ โดยเก้อนแอฟริกาจะอยู่ห่างจากแก่นโลกด้านล่าง 1,600 ถึง 1,800 กิโลเมตร​ ส่วนก้อนแปซิฟิก​อยู่ห่างจากแก่นโลกด้านล่าง 800 ถึง 900 กิโลเมตร​เท่านั้น

หลังจากนั้นนักงานได้ทดลอง​ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์​เพื่อวิเคราะห์​หาคุณลักษณะ​ของวัตถุ​ปริศนา​ทั้ง 2 ก้อน และพบว่าความหนาแน่นของก้อนวัตถุ​ปริศนา​แอฟนิกานั้นต่ำกว่าก้อนแปซิฟิก​มาก และนี่อาจเป็นคำอธิบาย​ว่าทำไมก้อนแอฟริกา​ถึงอยู่ตื้นกว่าก้อนแปซิฟิก​มาก มากจนส่งผลคอยดันใต้แผ่นเปลือกโลก​ก่อให้เกิดภูเขาไฟ​ปะทุบ่อยๆตามมา