นาทีที่ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรครั้งแรกของปีนี้ (2565​) ตรงกับ 22:32 ตามเวลาในประเทศไทยของวันที่ 20 มีนาคม เราเรียกวันนี้ว่า วันวสันตวิษุวัต หรือสั้นๆ วันวิษุวัต

วันวิษุวัตนี้เรียกได้อีกอย่างว่า วันราตรีเสมอภาค ฝรั่งเรียก Equinox คือเป็นช่วงที่กลางคืนกับกลางวันยาวเท่ากันที่เส้นศูนย์สูตร ดวงอาทิตย์​จะขึ้นแบะตกตรงกับทิศตะวันออกและตะวันตกพอดีโดยไม่เยื้ององศาไปทางใต้แบบที่เป็นมาตลอด 3 เดือนที่แล้ว

สำหรับวัฒนธรรม​จีน วันนี้ตรงกับวันแรกของปักษ์ที่ 4 แต้จิ๋วเรียกว่าวัน “ชุงฮุง 春分” (จีนกลางเรียกชุนเฟิน) ถือเป็นวันแรกที่เริ่มไหว้บรรพบุรุษ โดยจะไปสิ้นสุดช่วงการไหว้วันที่ 5 เมษายน ตรงกับวันเช็งเม้ง 清明 (จีนกลางเรียกชิงหมิง)

ความหมายแท้จริงของวันนี้ในประเทศที่มี 4 ฤดู สำหรับจีนหมายถึงช่วงกลางของฤดูใบไม้ผลิ โดยในช่วงนี้ พฤกษานานาพันธุ์และพืชผลจะเจริญงอกงามได้ดี เนื่องจากอากาศจะอบอุ่นมากขึ้น เริ่มมีฝนโปรย อันเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเพาะปลูกได้อย่างเต็มที่ จึงต้องมีการกำหนดวันนี้ขึ้น ส่วนในบางประเทศเช่นประเทศในยุโรปและอเมริกา วันนี้ถือเป็นวันสิ้นสุดฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ โดยเวลากลางวันจะเริ่มยาวกว่ากลางคืนตั้งแต่วันรุ่งขึ้นเป็นต้นไป ถือเป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกเหรือ ส่วนในซีกโลกใต้ เช่นประเทศออสเตรเลีย วันวิษุวัตนี้คือวันสิ้นสุดฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง