จีนตั้งเป้าปล่อยจรวดสู่อวกาศเพื่อทำสถิติใหม่ในปี 2565 นี้ถึงกว่า 50 ครั้ง รวมจำนวนดาวเทียมและยานอวกาศ​มากถึง 140 ลำ ในจำนวน​นี้​รวมการปล่อยจรวด 6 ครั้งเพื่อส่งโมดูลขึ้นไปต่อเติมสถานีอวกาศ​เทียนกงให้เสร็จ​สมบูรณ์​และส่งนักบินอวกาศ​ไปประจำการ

การปล่อยจรวดในปีนี้นอกจากจรวดรุ่นเดิมและรุ่นใหม่ในตระกูลลองมาร์ช​แล้ว ยังจะมีการปล่อยจรวดตระกูล​อื่นซึ่งพัฒนา​ขึ้นมาใหม่ด้วยความร่วมมือกับภาคเอกชน และการปล่อยจรวดขนาดเล็กเพื่อส่งดาวเทียมในเชิงพาณิชย์​ เช่นจรวด Zhuque-2 จรวด Hyperbola-1 และ​ Hyperbola-2 จรวด ZK-1A​จรวด Kuaizhou-1A จรวด Ceres-1 เป็น​ต้น โดยจรวดรุ่นใหม่ๆเหล่านี้จะใช้เชื้อเพลิงหลากหลายชนิดแตกต่างกันไป

สำหรับการปล่อยจรวดทั้ง 6 ครั้งที่เกี่ยวข้อง​กับ​การ​สร้างสถานีอวกาศ​เทียนกงให้​เสร็จ​สมบูรณ์​และส่งนักบินรวมทั้งสัมภาระ​ขึ้นไปประจำการนั้นประกอบด้วย

  • การปล่อยจรวดเพื่อส่งยานบรรทุกสัมภาระเทียนโจว-4 (天舟) ขึ้นไปต่อเชื่อมกับโมดูลหลัก “เทียนเหอ” (天和) สัมภาระ​ที่นำขึ้นไปด้วยก็เพื่อใช้สำหรับการอุปโภค​บริโภค​ของทีมนักบินอวกาศ​ที่จะติดตามไปภายหลัง​
  • การปล่อยจรวดเพื่อส่งยานเสินโจว-14 (神舟)​ นำนักบินอวกาศ​ 3 นายขึ้นไปประจำการ โดยทีมนี้จะมีหน้าที่รอรับการส่งโมดูลสำคัญ 2 โมดูล​มาประกอบสถานีอวกาศ​ในช่วงกลางปีและครึ่งปีหลัง
  • การปล่อยจรวดลองมาร์ช​ 5B ช่วงกลางปี เพื่อ​ส่งโมดูล​เหวิ่นเทียน (问天) ขึ้นไปเชื่อมต่อกับโมดูลเทียนเหอ (天和 ) โดยจะเชื่อมต่อทางด้านหน้าก่อน จากนั้นจะใช้แขนกลยาว 10 เมตรจับย้ายไปต่อเขื่อมที่ด้านข้าง โมดูล​เหวิ่นเทียน (问天) ​นี้จะติดตั้งแขนกลขนาดเล็ก​ของตัวเองเอาไว้อีก 1 ข้าง รวมทั้งมีแอร์ล็อค สำหรับใช้เป็นทางเข้าออกของนักบินอวกาศขณะจะไปทำ spacewalk ด้วย
  • การปล่อยจรวดลองมาร์ช​ 5B ช่วงครึ่งหลังของปี เพื่อ​ส่งโมดูล​เมิ่งเทียน (梦天) ขึ้นไปเชื่อมต่อกับโมดูลเทียนเหอ (天和 ) โดยจะเชื่อมต่อทางด้านหน้าก่อนเช่นเดียวกัน จากนั้นจะใช้แขนกลจับย้ายไปต่อเขื่อมที่ด้านข้าง ทำให้รูปร่างของสถานีอวกาศ​เทียนกง กลายเป็นรูปอักษร T ในที่สุด และถือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์​
  • การปล่อยจรวดเพื่อส่งยานบรรทุกสัมภาระเทียนโจว-5 (天舟) ขึ้นไปต่อเชื่อมกับโมดูลหลัก “เทียนเหอ” (天和) เพื่อเตรียมพร้อมรอรับนักบินอวกาศ​อีก 3 นายที่จะตามมา
  • การปล่อยจรวดเพื่อส่งยานเสินโจว-15 (神舟)​ นำนักบินอวกาศ​ 3 นาย ขึ้นไปบนสถานีอวกาศ​ ซึ่งจะกลายเป็น​ครั้งแรกของจีนที่จะมีนักบินอวกาศ​มากถึง 6 นายปฏิบัติ​หน้าที่​อยู่บนสถานีอวกาศ​พร้อมๆกัน

ที่มา https://spacenews.com/china-plans-more-than-50-space-launches-in-2022/

https://mp.weixin.qq.com/s/Cs8jicl7Qj-HhToxdz3Mlg