เตาปฏิกรณ์ฟิวชั่นในโครงการ Joint European Torus (JET) ซึ่งตั้งอยู่ในออกซฟอร์ดเชียร์ ประเทศสหราชอาณาจักร สร้างสถิติโลกครั้งใหม่ จ่ายพลังงานความร้อนออกมาได้ 59 เมกะจูล โดยคงความเสถียรเอาไว้ได้นาน 5 วินาที นานกว่าสถิติเดิมที่ทำเอาไว้ในปี 2540 ถึง 2 เท่า

พลังงาน 59 เมกะจูลในระยะเวลา 5 วินาทีนั้นแม้จะไม่มาก แต่ก็ถือเป็นหมุดหมายที่สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน ผลการทดลองที่ได้นี้จะถูกนำไปต่อยอดให้กับประสิทธิภาพของเตาปฏิกรณ์ตัวใหญ่กว่านี้นั่นคือเตาปฏิกรณ์ International Thermonuclear Experiment Reactor (ITER) ในประเทศฝรั่งเศสต่อไป

ในการทดลองครั้งนี้ เตาปฏิกรณ์ JET ซึ่งเป็นท่อกลวงทรงโดนัทปริมาตร 80 ลูกบาศก์เมตร ได้รับการเปลี่ยนผนังด้านในเสียใหม่จากวัสดุคาร์บอนมาเป็นโลหะอย่างเบริลเลียมและทังสเตน ทำให้ดูดซับไอโซโทปของไฮโดรเจนที่เป็นเชื้อเพลิงน้อยลงถึง 10 เท่า ส่งผลให้พลาสมาความร้อนสูงที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเกิดมีความเสถียรคงตัวอยู่ได้นานขึ้น ส่งผลให้ผลิตพลังงานออกมาได้สูงขึ้น

ในปีหน้า (2566) การทดลองเตาปฏิกรณ์ฟิวชั่นในโครงการ Joint European Torus (JET) น่าจะถึงคราวต้องยุติลงเนื่องจากหมดอายุของโครงการแล้ว และหากไม่มีอะไรผิดพลาด ตาปฏิกรณ์ในโครงการหลักนั่นคือโครงการ ITER จะเริ่มเดินเครื่องในปี 2568