ในปี 2565 นี้ ทางองค์การ​อวกาศ​จีนมีแผนที่จะก่อสร้าง​ต่อเติม​สถานี​อวกาศ​แห่งชาติ​ของตนซึ่งก็คือ”สถานีอวกาศ​เทียนกง” (天宫空间站) ให้เสร็จ​สมบูรณ์

โดยคร่าวๆยังไม่มีการระบุวันที่ลงไปเป็นที่แน่นอน ทางจีนจะเริ่มส่งยานบรรทุกสัมภาระนั่นคือ เทียนโจว-4 (天舟) ขึ้นไปต่อเชื่อมกับโมดูลหลัก “เทียนเหอ” (天和) สัมภาระ​ที่นำขึ้นไปด้วยก็เพื่อใช้สำหรับการอุปโภค​บริโภค​ของทีมนักบินอวกาศ​ 3 นายที่จะเดินทางตามไปในยานเสินโจว-14 (神舟)

ในระหว่างช่วงปฏิบัติการของทีมนักบินอวกาศจากยานเสินโจว-14 นี้เอง ที่จะมีการส่งโมดุลห้องทดลองสำคัญอีก 2 โมดุลขึ้นไปนั่นคือโมดูลห้องทดลองชื่อเหวิ่นเทียน (问天) และเมิ่งเทียน (梦天) โดยทั้งสองโมดุลจะเข้าต่อเชื่อมกับโมดุลเทียนเหอที่ด้านหน้าก่อน จากนั้นจะใช้แขนกล ทำหน้าที่​ย้ายโมดูล​ห้องทดลอง​แต่ละโมดูล​ไปต่อเชื่อมที่ด้านข้างของโมดูล​เทียนเหอในภายหลัง​ จนสุดท้ายแล้วสถานีอวกาศจีนก็จะมีรูปร่างคล้ายตัวที ถือเป็นการเสร็จสิ้นสมบูรณ์

หลังจากนั้นก็จะเข้า​สู่การใช้งาน​สถานี​อวกาศ​เต็ม​รูปแบบ​ จะมีการหมุนเวียนยานสัมภาระและยาโดยสารเริ่มจากยานเทียนโจว-5 และยานเสินโจว-15 เป็นต้นไป

สถานีอวกาศจีนถูกสร้างมาในจังหวะที่สถานีอวกาศนานาชาติหมดอายุลงพอดี

​ที่มา https://news.cgtn.com/news/2021-12-29/Tech-Breakdown-What-to-expect-from-China-s-space-station-in-2022–16lZ8xBL9f2/index.html​