ภาพอนิเมชันโลกของเรา แสดงระดับคาร์บอน​ไดออกไซด์​ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือนของปี ทำให้ดู​เหมือนโลกใบนี้เป็น​สิ่งมีชีวิต

สีเขียวในภาพคือระดับคาร์บอน​ไดออกไซด์​ที่ลดลง ซึ่งจะปรากฏ​ชัดในประเทศ​แถบอบอุ่น​เช่นอเมริกา​และยุโรป​ โดยจะเริ่มต้นในฤดูใบไม้ผลิ​ของซีกโลกเหนือ​นั่นคือกลางเดือนมีนาคม​ จนเข้าสู่​ฤดูร้อนในเดือน​มิถุนา​ยน ช่วงเวลาดังกล่าว​นี้พืชพรรณจะผลิดดอกออกใบช่วยกันดูดเอาคาร์บอนในชั้นบรรยากาศ​จนระดับคาร์บอน​ลดลง

เมื่อเข้า​สู่ฤดู​ใบไม้ร่วงช่วงกลางเดือน​กันยายน​ต่อเนื่อง​ฤดูหนาว​ในเดือน​ธันวาคม หิมะและความหนาวเย็น​จะทำให้พืชพรรณ​เหลือแต่กิ่งก้านไร้ใบ การดูดกลืนคาร์​บอนไดออกไซด์​จะลดลงในช่วง​นี้

ภาพอนิเมชันนี้เป็นฝีมือของ Markus Reichstein ผู้อำนวยการแผนก Biogeochemical Integration Department สถาบัน​ Max-Planck-Institute for Biogeochemistry ในเยอรมนี โดยอาศัยข้อมูลจากการสังเกตการณ์ด้วยดาวเทียมและสถานีตรวจสอบคาร์บอนหลายร้อยแห่งทั่วโลก

“ความสำคัญของพืชนั้นปรากฏ​ให้​เห็น​อย่างชัดเจน​ชในแอนิเมชั่นชุดนี้ ระดับคาร์บอน​ที่ลดลงนั้นจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพืช เช่น ป่าอเมซอนในทวีปอเมริกา​ใต้​ รวมทั้ง​ป่าไม้ของยุโรปตะวันออก ในด้านการดูดกลืน​คาร์บอน​ของทะเลและมหาสมุทรนั่นไม่ได้รวมอยู่ในแอนิเมชั่นชุดนี้ ” Reichstein อธบายสรุป