สื่อทางการ รายงานว่า “ดวงอาทิตย์เทียม” ของจีนสามารถทำลายสถิติโลกครั้งใหม่ จากการเร่งอุณหภูมิพลาสม่าร้อนจนสูงกว่าแกนกลางของดวงอาทิตย์ถึงเกือบ 5 เท่า เป็นเวลานานกว่า 17 นาที

อุณหภูมิล่าสุดที่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak ทำได้คือ 70 ล้านองศาเซลเซียส (แกนกลางดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิประมาณ 15 ล้านองศาเซลเซียส) และสามารถคงความร้อนเอาไว้ได้ยาวนาน 1,056 วินาที ความสำเร็จครั้งนี้ ทำให้มนุษย์เราก้าวเข้าใกล้ความฝันในการสร้างแหล่งพลังงานสะอาดที่ใช้งานได้แบบจะไม่มีวันหมดไปอีกขั้น

นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกใช้ความพยายามมายาวนานเกือบ 70 ปีในการสร้างเตาปฏิกรณ์ฟิวชั่นเพื่อหลอมรวมอะตอมของไฮโดรเจนให้กลายเป็นฮีเลียมซึ่งจะปลดปล่อยพลังงานออกมามหาศาลเป็นการเลียนแบบดวงอาทิตย์ซึ่งก็คือพลังงานที่ไม่มีวันหมด

สาเหตุที่ต้องสร้างอุณหภูมิสูงกว่าแกนกลางดวงอาทิตย์ก็เนื่องจากขั้นตอนการหลอมรวมอะตอมของธาตุไฮโดรเจนนั้น จะต้องใช้ทั้งอุณหภูมิและความกดดัน หรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่สูงถึงขีดวิกฤต สำหรับดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์นั้น บริเวณแกนกลางจะมีแรงกดดันมหาศาลจนอะตอมของไฮโดรเจนสามารถเกิดการหลอมรวมเป็นฮีเลียมได้โดยไม่ต้องใช้อุณหภูมิสูงมากนัก แต่สำหรับเตาปฏิกรณ์ฟิวชั่นบนผิวโลกของเรานั้น ย่อมไม่สามารถเลียนแบบความกดดันระดับนั้นได้ เหล่านักวิทยาศาสตร์จึงเลี่ยงมาเพิ่มอุณหภูมิพลาสมาซึ่งง่ายกว่าแทน และเท่าที่ทำสถิติแข่งขันกันระหว่างเตาปฏิกรณ์ของประเทศต่างๆ รอบนี้สถิติอันดับหนึ่งตกเป็นของเตาปฏิกร์ EAST ของจีนดังที่กล่าวมาข้างต้น

อุปสรรคขั้นต่อไปก็ยังมีอยู่ นั่นคือเตาปฏิกรณ์ฟิวชั่นทุกเตาที่สร้างกันมาจนถึงนาทีนี้ไม่ว่าของประเทศใดก็ตาม ต่างก็ใช้พลังงานขาเข้าเพื่อเพิ่มอุณหภูมิพลาสมา และสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อกักความร้อนมากกว่าพลังงานขาออกที่เตาปฏิกรณ์จะสร้างออกมาได้ ทิศทางที่ต้องทำต่อไป ก็คือมุ่งให้เกิดการคงสภาพความร้อนสูงที่ว่านี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ จนถึงจุดหนึ่งที่การหลอมรวมไฮโดรเจนจะให้พลังงานออกมามากล้นจนเราสามารถหมุนเวียนส่วนหนึ่งไปป้อนเป็นพลังงานขาเข้าแล้วยังเหลือพลังงานขาออกอีกส่วนหนึ่งไปต้มน้ำเพื่อปั่นเทอร์ไบน์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อถึงวันนั้น เตาปฎิกรณ์ก็จะทำงานไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยเราจะคอยเติมเฉพาะไอโซโทปของไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากน้ำทะเลซึ่งมีอยู่แบบไม่ต้องกลัวหมด เมื่อไปถึงเวลานั้น มนุษยชาติก็จะมีแหล่งพลังงานสีเขียวที่มีราคาถูกใช้งานกันอย่างยั่งยืน