กล้องโทรท​รรศน์อวกาศ​ระบบอินฟราเรด​ขนาดใหญ่​ที่พับตัวเองเอาไว้เพื่อย่อขนาดขณะที่เดินทางออกจากโลกบนจรวดนำส่ง เวลานี้เริ่มขยับขยาย​รูปร่าง​ตัวเองจนใกล้​เข้าที่แล้ว

กระจกสะท้อนแสงปฐมภูมิ​เคลือบทองที่มีรูปร่างเป็นชิ้นส่วน 6 เหลี่ยม​จำนวน 18 แผ่น ย่อขนาดเอาไว้ด้วยการแบ่งตามแนวตั้งเป็น 3 ส่วน ได้ผ่านขั้นตอนในการกางส่วนซ้ายเข้าสุู่ตำแหน่งใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อย

ขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือการกางส่วนขวาของกระจก ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย​ของการขยับขยาย​ขนาดของกล้องโทรท​รรศน์อวกาศ​มูลค่า​หมื่น​ล้าน​ดอลล่าร์​นี้ให้เข้าสู่​รูปร่างพร้อมใช้งานตามที่ถูกออกแบบมา และทาง NASA​ ก็จะจะแถลงข่าว 01:30 ที่จะถึงนี้ตามเวลาใ​นประเทศไทย​เพื่อสรุปให้สาธารณชน​ทราบความคืบหน้าต่อไป

ภาพแสดง​การกางกระจกทุติยภูมิ​ที่เกิดขึ้นเสร็จ​ไปแล้วก่อนหน้านี้