สถานีอวกาศ​แห่งชาติ​ของ​จีน​ ถูกวางแผนไว้มีอายุใช้งานนานเป็น 10 ปี ระหว่างนั้นนอกจากโมดูลห้องทดลองที่ยังรอไปประกอบร่างอีก 2 โมดูล คือเหวิ่นเทียน (问天) และเมิ่งเทียน (梦天) ก็จะมียานอวกาศ 2 ประเภท จำนวนอีกนับสิบลำที่จะเดินทางไปเทียบท่า

ยานอวกาศ​ประเภทแรกคือยานขนส่ง ในซีรี่ย์​ เทียนโจว (天舟) ​ยานประเภทนี้เป็นยานไร้คนบังคับ ไร้ผู้โดยสาร มีจุดประสงค์​เดียวคือการส่งเชื้อเพลิง​ อาหาร​ น้ำ อากาศ​ อุปกรณ์​ทดลอง​ทางวิทยาศาสตร์​ ฯ​ลฯ ขึ้นไปสู่​สถานีอวกาศ ยานอีก​ประเภท นั่นคือยาน เสินโจว (神舟)​ ซึ่งเป็นยานโดยสารขนาด 3 ที่นั่ง ทีจะเดินทางไปสถานีอวกาศเพื่อ​ส่งตัวนักบินอวกาศ​ขึ้นไปประจำ​การ​

อุปกรณ์​สำคัญ​ที่จะช่วยนำยานอวกาศประเภทไร้คนบังคับ​ไปจอดเทียบท่าที่ช่องต่อเชื่อมของโมดูล​เทียน​เหอได้อย่างแม่นยำ​คือ “แขนกล” ยาว 10 เมตร ที่ถูกออกแบบให้ยกมวลได้ถึง 20 ตัน และแขนกลนี้ได้จะรับหน้าที่สำคัญในการนำโมดูลสำคัญอย่างเหวิ่นเทียน และเมิ่งเทียน ไปประกอบเข้าที่

ล่าสุดทางสำนักงานวิศวกรรมอวกาศของจีน (CMSEO) ตัดสินใจให้มีการทดสอบแขนกลข้างนี้เพื่อลดความผิดพลาดลงให้น้อยที่สุด และแล้ว 05:12 เช้านี้ ตามเวลาในประเทศไทย แขนกลก็เข้าไปจับยานเทียนโจว-2 ที่จอดเทียบอยู่ที่จุดต่อเชื่อมด้านหน้าโมดูลเทียนเหอแยกออกห่างจากสถานีอวกาศ เคลื่อนเอียงไปด้านข้างราว 20 องศา และนำยานเทียนโจว-2 กลับมาจอดเทียบท่าตามเดิม กระบวนการทดสอบใช้เวลา 47 นาที เสร็จสิ้นเมื่อ 05:59 เช้านี้ ตามเวลาไทย

ผลการทดสอบเป็นไปด้วยดี สร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมหลังจากนี้ในปี 2565 นี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งยานขนส่งเทียนโจว-4 ยานโดยสารเสินโจว-14 รวมทั้งการประกอบโมดูลห้องทดลองทั้ง 2 อันได้แก่โมดูลเหวินเทียนและเหมิงเทียน จะเป็นไปด้วยดี

ที่มาและเครดิตภาพ https://news-cgtn-com.translate.goog/news/2022-01-06/China-s-space-station-Robotic-arm-successfully-moves-cargo-ship-16ANPN0HVKM/index.html