เมื่อ 01:30 ที่ผ่านมาวันนี้ (1 มกราคม​ 65) ตามเวลา​ใน​ประเทศไทย​ กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ ก็ได้เข้าสู่​ 1 ใน 2 ขั้นตอนที่น่าเป็นห่วง​ที่สุด นั่นคือการคลี่กางแผ่นผ้าใบกันความร้อน​จากแสงอาทิตย์​ขนาดใหญ่ที่ถูกพับเอาไว้ตั้งแต่ออกเดินทางจากโลก ขั้นตอนนี้กินเวลายาวนานถึง 8 ชั่วโมง​ 43 นาที มาเสร็จเรียบร้อยเมื่อเวลา 10:13 ตามเวลา​ใน​ประเทศไทย​ ท่ามกลางความโล่งอกของทีมงานผู้รับผิดชอบ​โครงการนี้

แผ่นผ้าใบกัน​ความร้อน​จาก​แสงอาทิตย์​ของกล้องโท​รท​รรศน์อวกาศ​เจมส์​ เว​บ​บ์​นี้มีขนาดใหญ่มากถึง 21.2 เมตร x 14.2 เมตร ซ้อนกันทั้งหมด 5 ชั้น ขนาดอันใหญ่โตมโหฬารทำให้มันไม่สามารถออกเดินทางจากโลกตามปกติได้ ยกเว้นต้องพับให้เล็กที่สุดเพื่อใส่เอาไว้บนจรวด Arian 5

และเพื่อให้สามารถ​คลี่ออกได้ตามขนาดจริง แผ่นผ้าใบ​กัน​ความร้อน​จากแสงอาทิตย์​ของกล้องโทรทรรศน์​อวกาศ​เจมส์​ เว็บบ์​ จึงถูกออกแบบให้มีกลไกการทำงานที่มีความสลับซับซ้อน​เป็น​อย่างมาก มันมีชุดบานพับถึง 70 ชุด มอเตอร์ 8 ตัว มีตลับลูกปืน สปริง เกียร์ และรอกถึง 400 ตัว และมีสายเคเบิล 90 เส้นที่รวมความยาวถึง 400 เมตร ขั้นตอนการคลี่และกางผ้าใบแต่ละจุดแต่ละขั้นตอน​ต้องเป็นไปอย่างช้าๆเพื่อป้องกันการฉีกขาดหรือเกี่ยวพันกัน ซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนทั้งหมดจนแผ่นผ้าใบกางออกพร้อมใช้งานเต็มที่ จึงถือเป็นเรื่องดุจดังยกภูเขา​ออกจาก​อกของทีมงาน

จากนี้กล้องโทรทรรศน์​อวกาศมูลค่า​หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ​ฯอย่างเจมส์​ เว็บบ์ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่น่าห่วงขั้นตอนถัดไป นั่นคือการกางแผ่นสะท้อนแสงเคลือบทองคำ ซึ่งมีความเปราะบางเป็นอย่างยิ่งและแน่นอนว่ามีขั้นตอนที่ซับซ้อน​ไม่แพ้กัน ผู้สนใจก็น้องคอยติดตาม​กัน​ต่อไป​