วันวิษุวัต เกิดปีละ 2 รอบ รอบสุดท้ายของปีนี้คือ 22 ก.ย.59

เวลา 21:21 วันที่ 22 กันยายน 59 แสงจากดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร กลางวันและกลางคืนที่เส้นศูนย์สูตรจะยาวเท่ากันพอดี หลังจากนี้ไป ดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกย้ายไปทางซีกโลกใต้ทีละน้อยๆ ถือเป็นจุดสิ้นสุดฤดูร้อนในซีกโลกเหนือ (สำหรับประเทศที่มี 4ฤดู) ประเทศในซีกโลกเหนือจะพบแสงอาทิตย์ที่มีเอียงมากขึ้น ความร้อนลดลง ถือเป็นการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ร่วงด้วย เวลากลางวันจากนี้ไปจะหดสั้นลงๆ

เราเรียกวันที่เกิดเหตุการ์ณแบบนี้ว่า วันวิษุวัต หรือ Equinox ซึ่งจะเกิดปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกในเดือนมีนาคมและครั้งหลังในเดือนกันยายน ทำให้ชื่อเต็มๆของวันนี้ในภาษาอังกฤษจะรวมเอาชื่อเดือนหรือฤดูเข้าไปด้วยเพื่อแยกความแตกต่าง โดยครั้งแรกที่เกิดในเดือนมีนาคมเรียกวาส Spring equinox หรือ March equinox ส่วนครั้งในเดือนนี้ เรียก Fall equinox หรือ September equinox

สำหรับปีต่อๆไปจะเกิดวันวิษวัตในวันไหนให้ดูตารางด้านล่าง ซึ่งแสดงเป็นเวลาสากล UTC ถ้าจะคิดเป็นเวลาไทยให้ +7 ชั่วโมงอีกทัeq

ในตารางจะแสดงถึงวันอายันอีก 2 วันคือครีษมายันในเดือนมิถุนายน ซึ่งถือเป็นวันที่กลางวันยาวที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นฤดูร้อน กับวันเหมายันในเดือนธันวาคม ซึ่งถือเป็นวันที่กลางคืนยาวที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นฤดูหนาว

เหตุการ์ทั้งหมดแสดงถึงการเปลี่ยนฤดูกาล และเกิดขึ้นมาได้เพราะแกนโลกเราเอียง

เรียบเรียงโดย @MrVop