วันนี้ 21 ธ.ค.64 ตรงกับวัน เหมายัน ( อ่านว่าเห-มา-ยัน ) วันซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษดังนี้

 • ไทยเรียกวันนี้ว่าวัน “ตะวันอ้อมข้าว”
 • จีนเรียกวันนี้ว่าวัน “ตงจื้อ”(冬至) แต้จิ๋วออกเสียง “ตังโจยะ” เป็นวันเทศกาลต้มและร่วมกันรับประทานขนมบัวลอยสีแดงสีขาว
 • ในภาษาอังกฤษเรียก Winter Solstice
 • เป็นวันที่กลางคืนยาวที่สุดกลางวันสั้นที่สุดในซีกโลกเหนือ
 • เป็นวันเริ่มต้นฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ ของประเทศที่มี 4 ฤดูในซีกโลกเหนือ แปลว่าจบสิ้นฤดูใบไม้ร่วงแล้ว
 • ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก เอียงไปทางทิศใต้มากที่สุดในรอบปี เป็นที่มาของคำว่า “ตะวันอ้อมข้าว” ในภาษาไทย โดยคนไทยโบราณสังเกตลักษณะที่ดวงอาทิตย์วันนี้ที่จะปรากฏขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้โคจรอ้อมลงสู่ขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูหนาวซึ่งเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าว
 • คำว่า “เหมายัน” มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี โดยคำว่าเหมา (อ่านว่า เห-มา) แปลว่า หิมะ และ อยน (อ่านว่า อะ-ยะ-นะ) แปลว่า หนทาง หรือทางเดิน รวมความแล้ว สื่อความหมายว่า หนทางแห่งฤดูหนาว
 • นับจากพรุ่งนี้ไป เวลากลางคืนจะหดสั้นลง จนไปเท่ากับเวลากลางวันในวัน วสันตวิษุวัต คือวันที่ 20 เดือนมีนาคมปีหน้า (2565) ซึ่งจีนเรียกว่าวัน ชุนเฟิน(春分)
 • วันเหมายันนี้ ไม่แน่นอนในแต่ละปี อยู่ระหว่างวันที่ 21 หรือ 22 หรือ 23 ธันวาคม ไม่ตายตัว
 • เวลาที่แสงอาทิตย์ทำมุมเอียงไปทางใต้กับแกนโลกมากที่สุดปีนี้ตรงกับเวลา 22:59 ตามเวลาไทย หลังจากนั้นจะเริ่มเอียงกลับ
 • ในปี 64 นี้ วันเหมายัน ที่กรุงเทพฯ ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 06:36 ที่ 114° ตกเวลา 17:55 ที่ 246° ดวงอาทิตย์​ขึ้นสูงสุดเวลา 12:16

เครดิตภาพในอวกาศ Australian Geograph

แสงอาทิตย์​เอียงไปทางซีกโลกใต้ เขตใกล้ขั้วโลกเหนือจะไม่เห็นดวงอาทิตย์​ตลอด 24 ชั่วโมง​

เรียบเรียงโดย @MrVop