วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ ดาวเคราะห์น้อย 4660 Nereus โค้ดเนม 1982 DB ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าหอไอเฟล จะเคลื่อนเข้าใกล้โลกและจะผ่านไปโดยไม่มีการชน แต่ที่น่าสนใจคือ สมัยนี้มีการ “ตีค่า” ดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้ออกมาเป็นตัวเงินแล้ว

เว็บไซต์ที่คอยประเมินมูลค่าดาวเคราะห์น้อยที่มีวงโคจรใกล้โลกหรือ NEOs ก็คือเว็บ Asterank

การประเมินมูลค่านั้นมาจากการหาปริมาณที่เป็นไปได้ขององค์ประกอบดาวเคราะห์แต่ละดวงที่ส่วนมากจะเป็นโลหะมีค่าตั้งแต่เหล็ก นิเกิล โคบอลต์ แมงกานีส ออสเมียม โรเดียม แพลตินัม ฯลฯ ไปจนถึง “ทองคำ”

เพราะในอนาคตมนุษย์เราจะมีโครงการ “ทำเหมือง” ในอวดาศ เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปมากพอและค่าใช้จ่ายลดลงมาอยู่ในจุดที่เหมาะสม

ชื่อ 4660 Nereus “เนียรีอูส” เป็นชื่อของเทพเจ้ากรีกบิดาของนางพรายน้ำเนียรีอิด นามว่า แอมฟริไทที ที่ต่อมาได้เป็นมเหสีแห่งเทพโพไซดอน พูดง่ายดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ใช้ชื่อของ “พ่อตา” แห่งเจ้าสมุทรนั่นเอง

ดาวเคราะห์น้อย “เนียรีอูส” มีรูปทรงกลมรีคล้ายไข่ กว้างราว 330 เมตร เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว​ 23,700 กิโลเมตร​ต่อ​วินาที​ จะเข้าใกล้โลกที่ระยะห่าง 3.86 ล้านกิโลเมตร หรือประมาณ 10 LD ซึ่งก็คือ 10 เท่าของระยะห่างโลก-ดวงจันทร์ ในวันเสาร์​ที่ 11 ธันวาคม ระยะนี้ถือได้ว่าปลอดภัยหายห่วง

แม้จะปลอดภัยจากการชน แต่ “เนียรีอูส” ก็ยังถูกจัดให้อยู่ในเกณฑ์ดาวเคราะห์น้อยใกล้โลก หรือ NEOs และยังถูกจัดให้เป็นดาวเคราะห์น้อยที่อาจเป็นอันตรายหรือ ‘Potentially hazardous’ เนื่องจากทางหน่วยงานเฝ้าระวังซึ่งมี NASA เป็นสมาชิกนั้นจะถือเอาดาวเคราะห์น้อยทุกดวงในระยะ 193 ล้านกิโลเมตรเป็นดาวเคราะห์น้อยใกล้โลก และเสือดาวเคราะห์น้อยทุกดวงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกินกว่า 23,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเป็น ‘Potentially hazardous’