ทีมนักดาราศาสตร์​พบดาวเคราะห์ต่างระบบที่มีลักษณะพิเศษ มีชื่อเรียกว่า GJ 367 b ซึ่งมีขนาดพอๆกับดาวอังคาร และมีมวลเพียงครึ่งเดียวของโลก ทำให้เป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่เบาที่สุดที่ค้นพบจนถึงปัจจุบัน

ความพิเศษของ GJ 367 b ยังมีอีกอย่าง คือมันโคจรรอบดาวฤกษ์ศูนย์กลางระบบในระยะใกล้อย่างไม่น่าเป็นไปได้ นั่นทำให้วงโคจรรอบดาวฤกษ์ของมันครบ 1 รอบในทุกๆ 8 ชั่วโมงเท่านั้น ขนาดดาวพุธของเราที่ว่าโคจรใกล้ดวงอาทิตย์แล้วก็ยังใช้เวลาโคจรครบหนึ่งรอบในทุก 88 วัน

เราจัดให้ GJ 367 b ที่มีวงโคจรรอบดาวฤกษ์ในระยะเผาขนแบบนี้ว่าเป็นดาวเคราะห์ประเภท USP ซึ่งย่อมาจาก ultra-short-period planet

ระบบดาวนี้อยู่ห่างจากโลกไป 31 ปีแสง ซึ่งถือว่าใกล้มากพอที่นักดาราศาสตร์จะสามารถใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อสังเกตคุณสมบัติต่างๆของมันได้ค่อนข้างสะดวก ในการนี้จึงได้พบว่าแกนของดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นแกนโลหะชนิดเหล็กและนิกเกิลเหมือนกับแกนของดาวพุธ และยังพบอีกด้วยว่าการโคจรใกล้ดาวแม่เป็นอย่างมากนั้นทำให้ดาวเคราะห์ GJ 367 b ได้รับการแผ่รังสีจากดาวฤกษ์ศูนย์กลางระบบมากถึง 500 เท่า้มื่อเทียบกับที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์ ส่งผลให้ GJ 367 b มีอุณหภูมิผิวดาวสูงถึง 1500 องศาเซลเซียส

กราฟเปรียบเทียบรัศมีและมวลของดาวเคราะห์จะพบว่า GJ 367 b เบากว่าเพื่อน

แต่การที่ดาวเคราะห์ดวงนี้ยังคงสภาพอยู่ได้ก็เพราะดาวฤกษ์ศูนย์กลางระบบของมันเป็นดาวแคระแดงซึ่งเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์แล้ว ดาวฤกษ์ดวงนี้มีอุณหภูมิค่อนข้างเย็นกว่ามาก และนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าในระบบดาวนี้น่าจะมีดาวเคราะห์ดวงอื่นๆอีกตามที่เคยพบมาในระบบดาวที่มีศูนย์กลางเป็นดาวแคระแดงทั่วไป ดาวเคราะห์ดวงอื่นที่ยังไม่ค้นพบนี้ น่าจะโคจรอยู่ห่างจากดาวฤกษ์ในระยะเหมาะสมจนมีอุณหภูมิที่พอเหมาะ ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไปจนอาจเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตก็ได้

ที่มาและเครดิตภาพ https://phys.org/news/2021-12-tess-planet-size-mars-makeup.html