หลังทำหน้าที่รองรับการลงจอดของยานแลนเดอร์​เทพอัคคี 祝融 “จู้หรง” ZHU RONG บนพื้นที่ที่เรียกว่า Utopia Planitia​ บนดาวอังคาร​ตั้งแต่เดือนพฤษภา​คม​ที่ผ่านมา​ บัดนี้ยานเทียนเวิ่น-1 (天问一号) จะปรับวงโคจรเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองอย่างจริงจัง​นั่นคือสำรวจพื้นผิวดาวอังคาร​จากบนวงโคจร​ให้ทั่ว

เมื่อวันจันทร์​ที่ 8 พฤศจิกายน​ที่ผ่านมา​ ยานเทียนเวิ่น-1 ติดเครื่อง​ยนต์​จรวดเป็นเวลานาน 260 วินาทีเพื่อเร่งความเร็ว​ขึ้นไปอีก 78 เมตรต่อวินาที​ เพื่อเปลี่ยนวงโคจรเข้าใกล้ดาวอังคาร​ยิ่งขึ้น กล่าวคือเปลี่ยน​จาก​การโคจรรอบละ 8 ชั่วโมง​ 12 นาทีที่ระยะใกล้สุด 400 กิโลเมตร​ ระยะไกลสุด 12,000​ กิโลเมตร​ มาเป็น​การโคจรรอบละ 7 ชั่วโมง​ 5 นาที ที่ระยะใกล้สุด 265 กิโลเมตร​ ระยะไกลสุด​ 10,700 กิโลเมตร

แผนเดิมที่เคยวางไว้ก่อนหน้านี้​คือให้ยานเทียนเวิ่น-1 ใช้วงโคจรรอบดาวอังคาร​รอบละ 7 ชั่วโมง​ 48 นาที อย่างไรก็ตาม ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่ายานโรเวอร์ “จู้หรง” ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ทีมงานควบคุมจึงตัดสินใจใช้วงโคจรใหม่เพื่อให้ยานเทียนเวิ่นยังคงถ่ายทอดสัญญาณจากยานโรเวอร์ต่อไปได้ขณะที่ทำหน้าที่สำรวจดาวด้วยการแสกนจากความสูงระดับวงโคจรด้วย

วัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ของ เทียนเวิ่น-1 (天问一号) คือการค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารทั้งในปัจจุบันและในอดีต การสร้างแผนที่พื้นผิวของดาว การระบุลักษณะองค์ประกอบของดิน การศึกษาการกระจายตัวของแหล่งน้ำและน้ำแข็ง รวมไปถึงการตรวจสอบองค์ประกอบในชั้นบรรยากาศของดาวอังคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ติดตั้งอยู่บนยาน “เทียนเวิ่น-1” มีดังต่อไปนี้

  • กล้องถ่ายภาพความละเอียดปานกลาง Medium Resolution Camera (MRC) ครอบคลุมความละเอียดสำพัทธ์ที่ระดับ 100 เมตร จากความสูง 400 กิโลเมตรบนวงโคจร
  • กล้องถ่ายภาพความละเอียดสูง High Resolution Camera (HRC) ครอบคลุมความละเอียดสำพัทธ์ที่ 2 เมตร จากความสูง 400 กิโลเมตรบนวงโคจร
  • เครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็ก Mars Magnetometer (MM)
  • เสป็คโตรมิเตอร์ Mars Mineralogy Spectrometer (MMS) สำหรับระบุชื่อของธาตุในองค์ประกอบของวัตถุเป้าหมาย
  • เรดาร์ Orbiter Subsurface Radar (OSR)
  • เครื่องวิเคราะห์ไอออน Mars Ion and Neutral Particle Analyzer (MINPA)
  • เครื่องวิเคราะห์อนุภาค Mars Energetic Particle Analyzer

เมื่อวันอาทิตย์​ที่​ 7 พฤศจิกายน​ที่ผ่านมา​ ยาน Mars Express​ ขององค์การอวกาศยุโรปที่โคจรอยู่รอบดาวอังคารเวลานี้ ได้เข้าร่วมทดสอบการรับสัญญาณจากยานโรเวอร์ “จู้หรง” และถ่ายทอดสัญญาณนั้นกลับมาที่โลกด้วย การทดสอบถ่ายทอดสัญญาณระวังองค์การอวกาศยุโรปและจีนนี้เป็นครั้งแรกใน 5 ครั้งที่ทำความตกลงกันไว้ ทั้งนี้ได้มีการประเมินคุณภาพของสัญญาณที่รับจากยาน Mars Express​ ในวันพุธ​ที่ 10 พฤศจิกายน ผลที่ได้จะนำไปใช้ในการปรับปรุง​ตัวแปรต่างๆ เพื่อให้การถ่ายทอดสัญญาณชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป