เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน​ที่ผ่านมา WHO หรือองค์การ​อนามัย​โลก​ ได้อนุมัติในกรณีฉุกเฉิน​สำหรับ​การใช้ “บีบีวี152” หรือ “โคแวคซีน” Covaxin ซึ่งเป็นวัคซีน​โควิดจากประเทศ​อินเดีย​ที่มีราคาถูก เป็นการเปิดทางให้ประเทศยากจนหลายประเทศเข้าถึงวัคซีนโควิดได้มากขึ้น

ถือเป็นการอนุมัติ​วัคซีน​โควิดสูตรที่ 7 นับจากเริ่มมีการะบาดของโรค​โควิด​-19 เป็นต้นมา โดยก่อนหน้านี้​ทางองค์การ​อนามัย​โลก​ได้อนุมัติ​การใช้งานวัคซีน​โรคนี้ไล่เรียงจากวัคซีน​ mRNA ของไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทค วัคซีน mRNA ของโมเดอร์นา วัคซีนอะดีโนไวรัสเวคเตอร์ของแอสตราเซเนกาและจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน สุดท้ายคือวัคซีนเชื้อตายของซิโนแวคไบโอเทค และซิโนฟาร์ม บริษัทยาสัญชาติจีน

วัคซี​น “โคแวคซีน” เป็นผลงานวิจัย​ของ “ภารตะไบโอเทค” (Bharat Biotech) บริษัทยาสัญชาติอินเดีย วัคซีน​สูตรนี้ควรฉีด 2 โดส ห่างกัน 4 สัปดาห์ โดยทางผู้เชี่ยวชาญ​ขององค์การ​อนามัย​โลก​แนะนำให้ใช้เฉพาะ​ในกลุ่มผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

การอนุมัติฉุกเฉินครั้งนี้จะทำให้ภารตะไบโอเทคสามารถส่งออกวัคซีน “โคแวคซีน” ของตนไปยังประเทศที่อ้างอิงแนวทางของ WHO ในการออกกฎควบคุมการระบาดได้ และการอนุมัติครั้งนี้ยังทำให้ชาวอินเดียหลายล้านคนที่ได้รับวัคซีนสูตรนี้แล้ว สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ โดยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน​ที่ผ่านมา ทางสหรัฐ​ฯก็ยอมให้ผู้ฉีดวัคซีน​ “โคแวคซีน” เดินทางเข้าประเทศ​แล้ว