สถาบันวิจัย Clalit ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนำโดยศ​าสตราจารย์​ Ran Balicer ​ ได้เข้าเก็บข้อมูล​ประชากรครั้งใหญ่​ที่สุดในประเทศ​อิสราเอล​เพื่อนำไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวัคซีน BNT162B2​ จาก Pfizer/BioNTech ในเข็มที่ 3 กับไวรัสโคโรนา​สายพันธุ์​เดลต้า

ขณะที่หลายประเทศกำลังประสบกับการย้อนกลับระบาดไวรัส SARS-CoV-2 แม้ว่าจะประสบความสำเร็จในการรณรงค์ให้ประชากรได้รับการฉีดวัคซีนจนครบ 2 เข็ม​แล้วก็ตาม แต่อาจเพราะคุณสมบัติ​ของสายพันธุ์​เดลต้า (B.1.617.2) ที่ง่ายต่อการติดเชื้อกว่าสายพันธุ์​อื่น รวมทั้งภูมิคุ้มกันที่เริ่มลดลงหลังผ่านการ​ฉีดวัคซีน​ไปแล้วหลาย​เดือน​ ทำให้บางประเทศ​ในกลุ่ม​นี้เริ่มวางแผนที่ฉีดวัคซีน​เข็มที่ 3 ให้ประชาชนของตน โดยเลือกใช้วัคซีน​ชนิด​ mRNA ในขณะที่​บาง​ประเทศ​ยังลังเล

การศึกษา​ครั้งนี้​ถือเป็นการให้ข้อมูล​สำคัญ​สำหรับ​ประเทศ​ที่ยังไม่แน่ใจเรื่องการ​ฉีดวัคซีน​”บูสเตโดส” ที่น่าเชื่อถือ​เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูล​ในโลกจริงกับกลุ่ม​ตัวอย่างจำนวนมหาศาล

ทีมงานเลือกประเทศ​อิสราเอล​ที่เป็นประเทศแรกๆในโลกที่ประชากรได้รับ​วัคซีน​ครบ 2 โดสก่อนใคร และเริ่มฉีดโดสที่ 3 ไประยะ​หนึ่ง​แล้ว การศึกษาเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งตรงกับช่วงการระบาดระลอกที่ 4 พอดี และเป็นช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์​เดลต้า (B.1.617.2)

ทีมงานวิวิเคราะห์​ข้อมูล​ประชากรอายุตั้งแต่​ 12 ปีขึ้นไป​จำนวน​ 728,321 ราย ที่ได้รับวัคซีน​ mRNA​ โดสที่ 3 ไปแล้ว 7 วัน เปรียบเทียบ​แบบ 1:1 กับประชากรจำนวนเท่ากันคือ 728,321 รายที่ได้รับเพียงวัคซีน​ mRNA​ จำนวน​ 2 เข็ม​ผ่านไปแล้ว​ 5 เดือน การจับคู่นี้อิงตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และข้อปฏิบัติ​ทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของการติดเชื้อ​ ทีมงานยังวิเคราะห์​ข้อมูล​ซ้ำหลายครั้งเพื่อลดความผิดพลาด

ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับวัคซีนเพียง 2 โดสเมื่อ 5 เดือนก่อนหน้านั้น ผู้ที่ได้รับวัคซีน 3 โดสความเสี่ยงที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ลดลง 93% ความเสี่ยงในการเกิดอาการรุนแรงจากโรคนี้ลดลง 92% และลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจาก COVID-19 ลดลงถึง 81% ประสิทธิผลของวัคซีนพบว่ามีความคล้ายคลึงกันทั้งเพศและกลุ่มอายุ

“ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างน่าเชื่อถือว่าวัคซีนเข็มที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านอาการป่วย​รุนแรงจากโรคโควิด​-19 ทั้งในกลุ่มอายุและกลุ่มย่อยของประชากรที่แตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี้น่าจะช่วยในการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาลประเทศที่ยังลังเลในให้วัคซีน​เข็มที่ 3 แก่ประชาชน​ของตน” ศาสตราจารย์​ Ran Balicer กล่าว

ที่มาและ​เครดิต​ภาพ​ https://medicalxpress.com/news/2021-10-largest-real-world-dose-covid-vaccine.html