บริษัท “นูคานา” (NuCana) ในสหราชอาณาจักร เริ่มทดลองสารสังเคราะห์ NUC-7738 ทางคลีนิก​ระยะที่หนึ่งกับมนุษย์​ เพื่อดูความปลอดภัย​ในการใช้สารสังเคราะห์​นี้ในการต้านมะเร็ง

NUC-7738 เป็นสารสังเคราะห์​ของทางบริษัท​ที่ใช้เทคโนโลยี ProTi​de ในการเปลี่ยนรูป​มาจากสารคอร์ไดซิปิน หรือ 3′-ดีออกซีอะดีโนซีน (3′-dA) ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์​ทางธรรมชาติ​ที่สกัดมาจากต้น “ถั่งเช่า” (蟲草)​ ให้สามารถออกฤทธิ์ต้านมะเร็งได้ดีขึ้นกว่าเดิมถึง 40 เท่า

สารสังเคราะห์ NUC-7738 ยังทนทานไม่ถูกทำลายไปง่ายๆโดยเอ็นไซม์​ในร่างกายเหมือนสารคอร์ไดซิปินที่จะอยู่​ในร่างกายได้ไม่กี่นาที ทั้งยังเป็นลดการไปแย่งกันขุดหาถั่งเช่าต​ามธรรมชาติ​จนเวลานี้ลดน้อยลงใกล้สูญพันธุ์​ สารสังเคราะห์ NUC-7738 นี้จึงถูกดูดซึมเข้าสู่เซลเป้าหมาย​ได้อย่างมีประสิทธิภาพ​มากกว่า

การทดลองระดับคลินิกกับมนุษย์ในระยะที่หนึ่งนี้เป็นการใช้สารสังเคราะห์ NUC-7738 เป็นยาเคมีบำบัดให้ผู้ป่วยมะเร็งในระยะแพร่กระจายจำนวน​ 28 คน ผลปรากฏว่าสารสังเคราะห์​นี้มีความปลอดภัยและสามารถข่วยทำให้ผู้ป่วยมีอาการทรงตัวได้ยาวนานขึ้น อีกทั้งพบว่าร่างกายของผู้ป่วยส่งสัญญาณว่ามีการต่อต้านเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นจริงอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม​ กว่าทางบริษัท ​ิ”นูคานา” จะสามารนำสารสังเคราะห์ NUC-7738 มาผลิตเป็นยารักษา​มะเร็ง​ออกจำหน่าย​คงต้องรออีกหลายปี เนื่องจากยังต้องรอการทดสอบในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ที่จะต้องทดลอง​ในกลุ่ม​ตัวอย่าง​ที่มีชนาดใหญ่ขึ้นเพื่อดูประสิทธิภาพ​ในการต้านเซลล์​มะเร็ง​และยังต้องรอยื่นขออนุมัติ​จากองค์การ​อาหาร​และ​ยา​