ก่อนการระบาดใหญ่ของของโควิด-19 คนส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเคยป่วยด้วยโรคที่เกิดจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์อื่นมาก่อนแล้ว เพียงแต่เป็นโคโรนาไวรัสที่ก่ออันตรายน้อยกว่ามาก มีโคโรนาไวรัสอย่างน้อย 4 ตัวในตระกูลเดียวกับ SARS-CoV-2 ทำให้เกิดความเจ็บป่วยที่ไม่ร้ายแรง ก่อเพียงอาการเล็กน้อยน่ารำคาญที่รู้จักกันในชื่อไข้หวัด

ล่าสุดทีมวิจัยจาก Scripps Research นำโดยดอกเตอร์ Raiees Andrabi จากภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาและจุลชีววิทยา ค้นพบว่าระบบภูมิคุ้มกันได้เกิดขึ้นตั้งแต่ร่างกายคนอเมริกันที่เคยได้รับเชื้อโคโรนาชนิดออกฤทธิ์น้อยก่อเพียงโรคหวัดในครั้งก่อนหน้านี้ เกิดผลตอบสนองต่อไวรัส SARS-CoV-2 ที่ก่อโรคโควิด-19 ซึ่งกำลังระบาดใหญ่ไปทั่วโลกในปัจจุบันด้วย

“จากการเปรียบเทียบตัวอย่างเลือดของผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสชนิดมีอันตรายต่ำก่อนการระบาดใหญ่กับตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 เวลานี้ ทีมงานสามารถระบุชนิดของภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองต่อไวรัสทั้งสองตัวแบบข้ามประเภทได้

จากการทดสอบในภายหลังยังพบว่าแอนติบอดีที่พบนี้ยังมีฤทธิ์ยับยั้งไวรัส SARS-CoV-1 ที่ก่อให้เกิดโรค “ซาร์ส” ซึ่งเป็นโรคกลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงที่เคยระบาดด้วย

“เราสามารถระบุได้ว่า แอนติบอดีที่ทำปฏิกิริยาข้ามประเภทนี้ น่าจะผลิตขึ้นมาโดยเซลล์หน่วยความจำ B ซึ่งเคยสัมผัสกับโคโรนาไวรัสที่มีอันตรายต่ำมาก่อน และถูกผลิตซ้ำขึ้นมาเมื่อร่างกายติดเชื้อก่อโรคโควิด-19” ดอกเตอร์ Raiees Andrabi กล่าว

เซลล์หน่วยความจำ B เป็นส่วนสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์เรา เซลล์นี้จะจดจำลักษณะบางอย่างของไวรัสที่เคยโจมตีร่างกายครั้งก่อนหน้านี้ได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง และเมื่อมีลักษณะของไวรัสที่มันจดจำปรากฏขึ้นในร่างกายอีกครั้ง เซลล์เหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ในการผลิตแอนติบอดีขึ้นมาจัดการกับไวรัสเป้าหมาย

“การค้นพบครั้งนี้ อาจเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาวัคซีนที่สามารถทำงานข้ามประเภทไวรัสขึ้นมาได้ในอนาคต ทีมวิจัยได้ใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเพื่อทำความเข้าใจว่าแอนติบอดีที่ทำปฏิกิริยาข้ามประเภทนี้ สามารถยับยั้งไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ที่แตกต่างได้อย่างไร และพบว่าแอนติบอดีที่ว่านี้เข้าไปกับฐานของโปรตีนขัดขวางของไวรัส ซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากสายพันธุ์หนึ่งไปอีกสายพันธุ์หนึ่ง” Ge “Sophie” Song นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากห้องปฏิบัติการ Burton อธิบาย

ที่มา https://www.sciencedaily.com/releases/2021/05/210527204230.htm