ระดับการสะท้อนแสงอาทิตย์หรืออัลบีโด (albedo) ของโลกกำลังลดลง เมื่อมองจากอวกาศ โลกเราเริ่มจะไม่สุกสว่างสวยงามอย่างเคย

ผลการตรวจวัดความสว่างของโลกตลอดช่วงเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา โดยทีมนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐฯ นำโดย ดร. ฟิลิป กูดี้  ชี้ว่าตัวเลขของค่าอัลบีโด (albedo)  ของโลกเรากำลังลดลงจากค่าปกติคือ 0.30 ทีละน้อย โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีสุดท้าย พบว่าโลกสะท้อนแสงอาทิตย์ได้ต่ำลงอย่างมาก

ผลวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์ระหว่างปี 2541 ถึง 2560 ชี้ว่าในปัจจุบันโลกสามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ได้ลดลงราวครึ่งวัตต์ต่อตารางเมตร เมื่อเทียบกับสถิติในปี 2541 ซึ่งเท่ากับว่าโลกทั้งใบมีความสว่างลดลงจากเดิม 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงสองทศวรรษก่อน

สาเหตุที่ทำให้ค่าอัลบีโดของโลกเราลดลงนั้น ทีมงานพุ่งเป้าไปที่สภาวะโลกร้อน โดยทางดร. กูดี้ อธิบายว่า “สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะภาวะโลกร้อน ทำให้น้ำในมหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อเนื่องทำให้เกิดการก่อตัวของเมฆที่สามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ได้ดีน้อยลง โดยเฉพาะเมฆขาวที่ก่อตัวในระดับต่ำแถบมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกนั้นได้หายไปในปริมาณมาก เมื่อเมฆขาวลดลงก็ส่งผลให้โลกสะท้อนแสงอาทิตย์กลับสู่ห้วงอวกาศได้ไม่ดีเท่าเดิม นี่คือสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้โลกมีความสว่างลดลง”

โลกที่มืดสลัวลงยิ่งไปเร่งภาวะโลกร้อนเข้าไปอีก เพราะการที่สะท้อนแสงอาทิตย์น้อยลงเท่ากับดูดกลืนแสงไว้มากขึ้น ความร้อนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย น้ำทะเลที่อุณหภูมิสูงอยู่แล้วก็ยิ่งมี อุณหภูมิสูงขึ้นไปกว่าเดิม ส่งผลให้เมฆขาวก่อตัวลดลงวนเวียนเป็นวงกลม

ไม่น่าเชื่อว่าภาวะโลกร้อนจะส่งผลมากมายปานนี้

ที่มาและเครดิตภาพ https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021GL094888