ในคำแแถลง​การณ์​เมื่อวันศุกร์ที่​ 1 ตุลาคม​ 64 ตามเวลา​ท้องถิ่น​ บริษัทเภสัชกรรม Merck & Co. จากสหรัฐฯ ระบุถึงผลการทดสอบในขั้นที่ 3 ของยารักษาโรค​โควิด​ฯชนิดรับประทาน “โมลนูพิราเวียร์” (Molnupiravir)​ ว่าสามารถลดอัตราการเข้าโรงพยาบาลและการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับเชื้อได้ถึงราว 50%

บริษัท เมอร์ค​ (Merck & Co.)​ และบริษัทริดจ์แบ็ค ไบโอเทอราพีติคส์ หุ้นส่วนผู้ร่วมวิจัยยา Molnupiravir นี้ ได้เปิดเผย​ผลการทดลองในระยะที่สามที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยโรคโควิด​-19 จำนวน 775 รายซึ่งเป็นผู้​ที่​ที่ได้รับยาโมลนูพิราเวียร์ภายใน 5 วันแรกหลังจากมีอาการ จะมีอัตราการป่วยหนักจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และ​อัตรา​การเสียชีวิตน้อยลงประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับยาหลอก (ผู้ป่วยในกลุ่ม​ตัวอย่าง​ของการทดลองนี้เป็นกลุ่มที่ไม่เคยฉีดวัคซีน​มาก่อน)​

ตามรายละเอียดของผลการทดลองในครั้งนี้ กลุ่มผู้ป่วยที่รับประทานยาโมลนูพิราเวียร์ครั้งละ 4 เม็ดวันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 5 วัน ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากอาการของโรคโควิดฯเป็นจำนวน 7.3% ของผู้ป่วยทั้งหมด ซึ่งน้อยกว่าเกือบครึ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับจำนวน 14.1% ของผู้ที่ได้รับยาหลอก และเมื่อเวลาผ่านไป ก็ไม่พบว่าผู้ที่ได้รับยาโมลนูพิราเวียร์จะมีรายใดที่เสียชีวิตจากโรคโควิด​เลย เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกที่เสียชีวิตจากโรคโควิดไปถึง 8 ราย

ดร.แอนโธนี เฟาซี ผู้เชี่ยวชาญ​ด้านโรคติดเชื้อ​จากหน่วยงานระดับแนวหน้าของรัฐบาลสหรัฐ​ฯ กล่าว​ถึงผลการ​ทดลองในครั้งนี้​ของบริษัท​เมอร์คว่า “ข่าวดีอย่างยิ่ง”

ทางบริษัท​ เมอร์ค กำลังยื่นขออนุมัติ​การใช้ยานี้กับองค์การอาหารและยาหรือ FDA และคาดว่าหลังผ่านการอนุมัติ​ บริษัท​ฯจะสามารถผลิตยาสำหรับผู้ป่วยได้ 10 ล้านคนภายในสิ้นปีนี้

ที่มา https://medicalxpress.com/news/2021-10-merck-covid-pill-death-hospitalization.html