02:21 ของวันนี้ ตามเวลา​ใน​ประเทศไทย​ ดวงอาทิตย์​ตั้งฉากกับเส้น​ศูนย์สูตร​ พอดี จากนี้มุมของแสงจะเอียงลงสู่ซีกโลกใต้

ปรากฏการณ์วิษุวัตนั้นเกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเกิดในเดือนมีนาคม เรียกว่า​ วสันตวิษุวัต (vernal equinox) เป็นช่วงที่แสงอาทิตย์​กำลังข้ามเส้นศูนย์สูตร​จากซีกโลก​ใต้​ไปสู่​ซีกโลก​เหนือ​ ครั้งที่ 2 เรียก​ว่า​ ศารทวิษุวัต (autumnal equinox) ซึ่งก็คือวันนี้ เป็นช่วงที่แสงอาทิตย์​กำลังข้ามเส้นศูนย์สูตร​จากซีกโลกเหนือ​ไปสู่​ซีกโลก​ใต้

การเกิดปรากฏ​การณ์​วิษุวัต​ก็เพราะความเอียงของแกนโลก​ ทำให้ใน 1 ปีหรือหนึ่งรอบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ จะมี​อยู่​ 2 วันที่โลกจะเลื่อนมาอยู่ในระนาบที่ตั้งฉากกับแสงที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์พอดี และในวันวิษุวัต​นี้ผู้คนบนโลกก็จะเห็นดวงอาทิตย์​ขึ้นและตกที่ทิศตะวันออก​-ตะวันตกที่โดยไม่เกิดมุมเอียงไปไหน

วันนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดฤดูร้อนในซีกโลกเหนือ (สำหรับประเทศที่มี 4ฤดู) หลังจากวันนี้ประเทศในซีกโลกเหนือจะเริ่มพบแสงอาทิตย์ที่มีความเอียงมากขึ้น ทำให้ความร้อนที่สะสมในชั้นบรรยากาศ​เริ่มลดลง ถือเป็นการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ร่วงและขยับสู่ฤดู​หนาวต่อไป เวลากลางวันจากนี้ไปจะหดสั้นลงๆเรื่อยๆ จนกลางคืนไปสั้นที่สุดในรอบปีที่วันเหมายัน ที่ปีนี้จะตรงกับวันที่ 21 ธันวาคม

สำหรับประเทศ​จีนมีชื่อเรียกเฉพาะ​ของวันนี้ว่า วันชิวเฟิน(秋分)

Image​ Credit​ : earth​sky.org