องค์การอนามัยโลก หรือ WHO เตือนให้ประเทศ​ต่างๆเตรียมพร้อมรับทือกับโรคสมองเสื่อมที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรกว่า 55 ล้านคนทั่วโลก ขณะที่มีแนวโน้มผู้ป่วยโรคดังกล่าวยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อ​ยๆ

องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าจำนวน​ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจะมีมากถึง 78 ล้านคนทั่วโลก​ภายในปี 2573 ก่อนจะเพิ่มเป็น 139 ล้านคนในปี 2593 ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคสมองเสื่อมทั่วโลกจะทะยานสูงขึ้นจากก 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน เป็น 2.8 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2573

โรคสมองเสื่อมเกิดจากโรคและการบาดเจ็บที่ส่งผลต่อสมอง เช่น โรคอัลไซเมอร์และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมักเกิดในผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และมักจะส่งผลกระทบต่อความจำและการใช้ความคิดของสมอง ทำให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจำวันได้ยากลำบากมากขึ้น

แคทริน ซีเฮอร์ เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของแผนกสุขภาพจิตและการใช้สารเสพติดของ WHO ระบุว่า ประเทศจำนวนมากไม่มีนโยบายเบื้องต้นในการรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ทั้งนี้ จากรายงานการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการระดับโลกขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมเมื่อปี 2560 ระบุว่า มี​เพียง​ไม่กี่ประเทศที่มีมาตรการเดูแลผู้ป่วยโรคนี้ โดยมีประเทศแค่ 25 % ทั่วโลก​เท่านั่นที่มีแผนระดับชาติสนับสนุนผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและครอบครัว