หนึ่งในหน้าที่ที่ยานสำรวจดาวอ​ังคาร Perseverance​ ต้องทำให้สำเร็จคือเจาะคอริ่งเพื่อเก็บตัวอย่างของหินบนดาวอังคารใส่ภาชนะทรงยาวคล้ายหลอดจำนวน 43 หลอด เพื่อส่งกลับ​มาศึกษา​ที่โลกในอนาคต

การเจาะคอริ่ง (coring) ​คือ การเจาะวัตถุเป้าหมายด้วยดอกสว่านทรงกระบอก​กลวง สำหรับบนโลกเราก็มีการเจาะแบบนี้ทั้งในงานทางวิทยาศาสตร์​เพื่อเก็บตัวอย่างและงานทางวิศวกรรมเพื่อลดแรงต้านและลดความสูญเสีย​ต่างๆ โดยเศษชิ้นส่วนของวัตถุ​เป้าหมายจะเหลืออยู่ในดอกสว่านหลังเจาะเสร็จ

การเจาะคอริ่งเพื่อเก็บ​ตัวอย่าง​ครั้งแรกของยาน Perseverance​ นั้นดำเนินการไปเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา แต่ไม่ประสบความสําเร็จ​เนื่องจากหลังการเจาะจบสิ้นลง กลับพบว่าหลอดตัวอย่างหมายเลข 233 ใจกลางสว่านนั้นว่างเปล่า ซึ่งทาง NASA​ ต้องวิเคราะห์​หาสาเหตุ​ของเรื่อง​นี้​ต่อไป

ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กันยายน​ ที่ผ่านมา​ ทาง NASA​ ก็ได้ส่งคำสั่ง​ไปให้ยาน Perseverance​ ทำการเจาะคอริ่งเพื่อเก็บ​ตัวอย่าง​หินครั้งที่ 2 และรอบนี้ ภาพจากกล้อง Mastcam-Z ก็ถ่ายให้เห็นตัวอย่างหินในหลอดหมายเลข​ 266 ที่ได้จากการยื่นแขนกลยาว 2 เมตรไปเจาะก้อนหินก้อนหนึ่งที่มีขนาดกว้างพอๆกับกระเป๋าเดินทาง​ซึ่งตั้งอยู่ในแนวสันเขาที่มีความยาวประมาณ​ 900 เมตร เป็นอันว่า การเจาะเก็บ​ตัวอย่างครั้ง​ที่​ 2 ประสบความ​สําเร็จ​ด้วยดี

หลังการเจาะและถ่ายภาพ ยาน Perseverance​ ก็ทำขั้นตอนที่เรียกว่า “percuss-to-ingest” จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งเป็นการทำความสะอาดโดยสั่นหัวเจาะให้เศษหินที่เลอะอยู่รอบปลายสว่านหลุดออกไป จะเศษ​ตัวอย่างจะได้ไม่ปะปนกับการเจาะคอริ่งครั้งหน้าที่จะเลือกจุดเจาะใหม่ต่างสถานที่กันกับครั้งนี้

ทีมงานผู้รับผิดช​อบโครงการเก็บตัวอย่างของยาน Perseverance​ อธิบาย​ว่าก้อนหินเป้าหมาย​แต่ละก้อนถูกเลือก​อย่างระมัดระวัง​โดยพิจารณา​จากคคุณค่าทางวิทยาศาสตร์​และความเป็นไปได้จริงที่จะขับเคลื่อน​ยานไปหาและยื่นแขนกลไปถึง

ที่มาแและ​เครดิต​ภาพ ​http://www.sci-news.com/space/perseverance-mars-sample-10030.html