ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกาหรือ CDC (The Centers for Disease Control and Prevention)​ ได้รายงานตัว​เลข​ประสิทธิผลของวัคซีน​โรคโควิด​-19 ชนิด mRNA​ จากทั้งสองบริษัท​ที่ใช้งานอยู่ในสหรัฐอเมริกา​เวลานี้อันได้แก่วัคซีน BNT162b2 ของบริษัท​ไฟเซอร์​ และวัคซีน​ mRNA-1273​ ของบริษัท​โมเด​อร์นา​ว่ามีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 66%

ตัวเลขนี้ได้จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหลายพันรายใน 6 รัฐที่เป็นบุคลากร​ทางการแพทย์​รวมทั้งเจ้าหน้าที่​ที่ทำงานในด่านหน้าต่างๆ เพื่อให้นักวิจัยสามารถประเมินประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส​ SARS-CoV-2​ ไม่ว่าจะแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการ​ก็ตาม​

ผลของการติดตามตัวเลขดังกล่าวพบว่าประสิทธิผลของวัคซีน​ mRNA​ จากทั้ง 2 บริษัท​ที่มีค่าประมาณ 91% ในช่วงเวลาของการระบาดตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2563 ถึง 10 เมษายน 2564 ได้ลดลงเรื่อยๆนับจากวันที่เริ่มพบสายพันธุ์​เดลตา​มากขึ้น และในช่วงหลายสัปดาห์​สุดท้ายก่อนถึงวันที่ 14 สิงหาคม​ 64 ตัวเลขประสิทธิผลก็ลดลงมาเหลือ 66%

ทีมผู้วิเคราะห์​ข้อมูล​ชุดนี้ ให้ข้อสังเกตว่าตัวเลข 66% นั้นอิงจากระยะเวลาการศึกษาที่ค่อนข้างสั้น​ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อลดลงในระดับปานกลาง จึงควรให้ความสำคัญและประโยชน์ของการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง”

ทั้งนี้จากรายงานล่าสุดที่ลงตีพิมพ์​ในวารสาร Journal of Virological Methodsปริมาณไวรัสที่พบในการทดสอบครั้งแรกของผู้ติดเชื้อสายพันธุ์​เดลตา​นั้น สูงกว่าที่พบในผู้​ติดเชื้อ​รอบแรกใรปี 2563 ถึง 1,000 เท่า (สายพันธุ์​ย่อย 19A/19B) แสดงถึงความสามารถ​ในการแพร่เชื้อขอ​งไ​วรัสโคโรนา​สายพันธุ์​เดลตา​ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่ากังวล​

ที่มา https://medicalxpress.com/news/2021-08-messenger-rna-covid-vaccines-effective.html