ออราแว็กซ์ Oravax​ วัคซีน​ต้านโรคโควิด-19 ในรูปแบบยาเม็ดสำหรับ​รับประทาน​ กำลังจะเข้าสู่การทดลองทางคลีนิคเฟสแรก

วัคซีน​แบบแคปซูล “ออราแวกซ์” เป็นผลงานร่วมกันของบริษัท ออราเมด ฟาร์มาซูติคอลส์ (Oramed Pharmaceuticals) ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำส่งยาเข้าร่างกายทางระบบย่อยอาหารจากประเทศอิสราเอล กับ พรีมาส ไบโอเทค (Premas Biotech) ผู้เชี่ยวชาญ​ด้านการผลิตวัคซีน​ด้วยเทคโนโลยี่​ D-Crypt™ จากประเทศอินเดีย

วัคซีน​ที่ผลิตโดยเทคโนโลยี่​ D-Crypt™ พรีมาส ไบโอเทค​จะใช้อนุภาคคล้ายไวรัส (VLP) จับกับโปรตีนผิว 3 ชนิดของไวรัส SARS-CoV-2​ และโปรตีนตัวอื่นที่มีแนวโน้มน้อยที่จะกลายพันธุ์​ เพื่อให้วัคซีนยังคง​มี​ประสิทธิผล​กับสายพันธุ์​ใหม่ๆของไวรัส SARS-CoV-2​ ในอนาคต

ขณะนี้ทางบริษัท​ฯกำลังรอการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอล คาดว่าจะได้รับไฟเขียวให้เดินหน้าการทดลองในมนุษย์​ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า และนั่นจะทำให้อิสราเอลเป็นประเทศแรกในโลกที่ทำการทดลองทางคลินิกวัคซีนชนิดนำเข้าร่างกายทางปาก หรือ oral vaccine

หากสามารถผลิตวัคซี​น Oravax​ ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดรับประทานขึ้นมาได้จริง ก็จะเป็นการสะดวกหลากหลายประการ เนื่องจากประชาชนสามารถจัดหามารับประทานได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาการฉีดยาจากผู้บุคลากร​ทางการแพทย์ อีกทั้งยาเม็ดแคปซูลของวัคซีนนี้สามารถขนส่งและเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องไม่จำเป็นต้องแช่เย็นจึงทำให้สะดวกแก่การกระจายตัวยาไปในพื้นที่ต่างๆทั่วโลก

การทดลองก่อนหน้านี้ในสัตว์ทดลอง พบว่าวัคซีนดังกล่าวสามารถ​ก่อให้เกิดการสร้างแอนติบอดีหรือภูมิต้านทาน ทั้งแบบอิมมูโนโกลบูลิน G (Immunoglobulin G หรือ IgG) และอิมมูโนโกลบูลิน A (IgA) ที่มีความจำเป็นสำหรับภูมิต้านทานในระยะยาวได้สำเร็จ บริษัทจึงเตรียมการทดลองขั้นต่อไปในมนุษย์ทั้งเฟส 1 และ เฟส 2 ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห์

เว็บไซต์​ทางการของออราแว็กซ์​ https://www.ora-vax.com/