เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 64 ที่ผ่านมา ยานโรเวอร์ 6 ล้อ “จู้หรง” ( 祝融) บนดาวอังคาร (ชื่อตั้งตามพระนามของเทพอัคคีจีน) ค้นพบจุดตกของฝาครอบยานและร่มชะลอควา​มเร็วที่เคยใช้ขณะที่ยานแลนเดอร์ลงจอดบนดาวอังคารเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม จึงได้ถ่ายภาพส่งกลับมาให้ชาวโลกได้ชม

ภาพถ่ายที่เห็นนี้ ถ่ายขณะที่ยานโรเวอร์ “จู้หรง” อยู่ห่างจากจุดตกของฝาครอบและร่มชะลอควา​มเร็วประมาณ 30 เมตร และอยู่ห่างออกไปทางใต้ของจุดที่ยานแลนเดอร์ลงจอดครั้งแรกประมาณ 350 เมตร

ช่วง 60 วันที่ผ่านมา ยานโรเวอร์ “จู้หรง”วิ่งสำรวจบริเวณที่ราบ “ยูโทเปียพลานิเทีย” ซึ่งเป็นจุดที่แลนเดอร์ลงจอดบนดาวอังคารได้เป็นระยะทางประมาณ 450 เมตร ยานโรเวอร์ 6 ล้อ หนัก 240 กิโลกรัม คันนี้ จะใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 6 ชิ้นที่เตรียมเอาไว้ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องวิเคราะห์สเปกโตรสโกปีด้วยเลเซอร์สำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบพื้นผิวและแร่ธาตุ เครื่องถ่ายภาพพาโนรามาและมัลติสเปกตรัม เครื่องวัดความเข้มข้นของสนามแม่เหล็ก เครื่องตรวจวัดสภาพอากษศ และเรดาร์ชนิดยิงทะลุผิวดาว ในการสำรวจดาวอังคารไปเรื่อยๆจนครบอายุทำงานเบื้องตันที่ทาง องค์การอวกาศจีนหรือ CNSA กำหนดไว้ นั่นคือ 90 วันบนดาวอังคาร (เท่ากับ 92 วันของโลก) และเมื่อถึงเวลานั้นแล้วตัวโรเวอร์ยังมีสุขภาพดี ก็ต้องรอทาง CNSA ตัดสินใจต่อไปว่าจะต่ออายุการใช้งานโรเวอร์ไปอีกเป็นเวลาเท่าใด

จีนยังมียาน “เทียนเวิ่น-1” ที่ทำหน้าที่นำโรเวอร์ “จู้หรง”ไปส่งดาวอังคารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์คอยโคจรถ่ายทอดสัญญาณจากโรเวอร์สู่โลกวันละ 1 รอบ ด้วยวงโคจร 8.2 ชั่วโมงที่จะทำให้ ยาน “เทียนเวิ่น-1” โคจรผ่านด้านบนของที่ราบ “ยูโทเปียพลานิเทีย” ทุกวัน วันละครั้ง

ที่มา https://spacenews.com/chinas-zhurong-mars-rover-visits-own-parachute/​