เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (6 ก.ค.) องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำให้ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน “โทซิลิซูแมบ” (Tocilizumab) และ  “ซาริลูแมบ” (Sarilumab)  เพื่อต้านการผลิตอินเตอร์ลิวคิน 6 ซึ่งเป็นไซโตไคน์ที่ผลิตขึ้นมาในร่างกายผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด-19 และส่งผลให้เกิดการอักเสบในอวัยวะต่างๆ

โดยทาง WHO แนะนำให้ใช้ยากดภูมิดังกล่าวชนิดใดชนิดหนึ่งควบคู่ไปกับยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ “เดกซาเมทาโซน” (dexamethasone)  ตามบทวิเคราะห์ที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร American Medical Association เมื่อเทียบกับการดูแลมาตรฐาน ยาสูตรนี้จะลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 ลง 13 เปอร์เซ็นต์ และลดโอกาสที่ผู้ป่วยจะต้องสวมเครื่องช่วยหายใจลง 28 เปอร์เซ็นต์

ยาโทซิลิซูแมบ (Tocilizumab) มีชื่อทางการค้าว่า “แอคเท็มรา” ACTEMRA® ส่วนยา ซาริลูแมบ (Sarilumab) นั้นมีชื่อทางการค้าว่า “เคฟซารา” KEVZARA®

การศึกษานี้ดำเนินโดยราชวิทยาลัยลอนดอน มหาวิทยาลัยบริสตอล มหาวิทยาลัยลอนดอน และมูลนิธิกองทุนกระทรวงสาธารณสุขกายส์และเซนต์โทมัส ศึกษาผู้ป่วย 10,930 ราย โดย 6,449 รายได้รับยาแอคเท็มราหรือเคฟซาราตัวใดตัวหนึ่ง และอีก 4,481 รายได้รับการดูแลรักษาตามปกติหรือได้รับยาหลอก

ยาโทซิลิซูแมบ (Tocilizumab) และ ซาริลูแมบ (Sarilumab) นั้น เดิมใช้เป็นยากดภูมิคุ้มกันที่ใช้ในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันส่งแอนติบอดีไปทำลายเนื้อเยื่อบุข้อที่เรียกว่า synovium อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองโน้มเอียงไปทางยาโทซิลิซูแมบ (Tocilizumab) ว่าจะให้ผลดีกว่า

อ้างอิง https://www.who.int/news/item/06-07-2021-who-recommends-life-saving-interleukin-6-receptor-blockers-for-covid-19-and-urges-producers-to-join-efforts-to-rapidly-increase-access

เพิ่มเติม https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=1001