สถานนีอวกาศนานาชาติกำลังจะได้รับการอัพเกรดโมดูลใหม่ ครั้งนี้เป็นโมดูลจากฝั่ง ROSCOSMOS นั่นคือ โมดูลที่มีชื่อเรียกว่า “Nauka” ซึ่งเป็นโมดูลห้องปฏิบัติการแบบเอนกประสงค์หรือ MLM (Multi-purpose Laboratory Module)

ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ โมดูล “Nauka” จะออกจากโลกที่ศูนย์อวกาศไบโคนูร์คอสโมโดรม ประเทศคาซัคสถาน ด้วยการนำส่งของจรวด Proton-M ในวันที่ 15 กรกฏาคม 64 ที่จะถึงนี้ หลังถูกเลื่อนส่งด้วยสารพัดปัญหามาตั้งแต่ปี 2007

การส่งโมดูล “Nauka” ที่มาน้ำหนักกว่า 20 ตัน สู่วงโคจร ถือเป็นการส่งยานอวกาศขนาดใหญ่ที่สุดของรัสเซียในรอบเกินกว่าทศวรรษ

หลังขึ้นสู่วงโคจร จะมีการสลับโมดูลในฝั่งของรัสเซียของสถานีอวกาศนานาชาติ เพื่อให้โมดูลใหม่ “Nauka” เข้าต่อเชื่อมกับช่องต่อเชื่อมของโมดูล  Zvezda

รอบนี้ทางองค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA ก็จะส่งแขนกลที่มีชื่อว่า European Robotic Arm หรือ ERA ร่วมเดินทางไปกับจรวด Proton-M ด้วย แขนกลที่พัฒนามานานกว่าสองทศวรรษนี้จะถูกประกอบเข้ากับโมดูล “Nauka” เพื่ออำนวยความสะดวกสารพัดให้กับกิจกรรมต่างๆนอกตัวถังของสถานีอวกาศฯ เช่นการจับยึดยานอวกาศ การหยิบจับวัตถุเพื่อการใดๆที่ความละเอียดแม่นยำระดับ 5 มิลลิเมตร แขนกลยาว 5 เมตรที่พัฒนาโดบบริษัทแอร์บัสข้างนี้ยังมีระบบรับคำสั่งโดยตรงจากนักบินอวกาศที่ออกไปมทำ Space walk นอกสถานีฯด้วย แขนกลที่สร้างจากโครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาและคาร์บอนไฟเบอร์ จะสามาถเคลื่อนย้านมวลได้ถึง 8 ตัน

โมดูล “Nauka” มีความยาว 13.1 เมตร ปริมาตรใช้สอย 70 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งแผลเซลสุริยะยาว 23.9  เมตร ที่สามารถผลิตไฟฟ้าสำหรับงานทดลองด้านวิทยาศาสตร์ภายในโมดูลได้ 2.5 กิโลวัตต์ มีพื้นที่เก็บวัสดุต่างๆ 4.9 ลูกบาศก์เมตร มีอายุใช้งานของโมดูลในเบื้องต้น 10 ปี

ที่มาและเครดิตภาพ​ https://www.space.com/european-robotic-arm-international-space-station และ http://www.russianspaceweb.com/iss_fgb2.html