ดาราจักรของเรานั่นคือกาแล็กซีทางช้างเผือกนั้นมีขนาดใหญ่โตหมึมา ประกอบขึ้นด้วยดาวฤกษ์ถึงประมาณ 2 แสนล้านดวง ดวงอาทิตย์ของเราก็เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งในจำนวนนั้น ดาวฤกษ์จำนวนมากมายเหล่านี้ส่วนใหญ่มีดาวเคราะห์เป็นบริวารตั้งแต่หนึ่งดวงขึ้นไป และหากเราจะลองค้นหาว่าดาวเคราะห์ดวงใดในจำนวนนั้นพอจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีอารยธรรมแบบเราอาศัยอยู่ได้บ้าง ก็ย่อมจะยากยิ่งกว่าการงมเศษปลายเข็มหักในมหาสมุทรหลายเท่า

การค้นหาอารยธรรมนอกโลกจึงต้องจำกัดวงลงมาให้แคบเข้า นั่นคือใช้วิธีย้อนกลับว่าหากมีใครซักคนข้างนอกนั่นมองมายังโลกเรา เขาจะมีทางรับรู้ได้ไหมหรือรับรู้โดบวิธีใดได้บ้างเพื่อจะทราบว่าที่โลกเรานี้ มีอารยธรรมแบบมนุษย์อาศัยอยู่

นั่นหมายถึงเราต้องขีดวงให้แคบเข้ามาเป็นบริเวณที่ไม่ห่างไกลจนสัญญาณวิทยุโทรทรรศน์จากโลกต้องเดินทางนานเกินรอคอยกว่าจะไปถึง ที่ผ่านมามีการค้นพบระบบดาว 1,715 แห่ง ซึ่งอยู่ภายในรัศมี 326 ปีแสงจากโลก แต่ถ้าเราจะขีดวงให้แคบเข้าโดยจำกัดเอาไว้ตั้งแต่โลกเราเริ่มมีการถ่ายทอดสัญญาณวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ก็คือ 100 ปีที่ผ่านมา สัญญาณวิทยุเหลา่นั้นย่อมเดินทางไปในอวกาศด้วยในระยะไม่เกิน 100 ปีแสงเช่นกัน เมื่อขีดวงแคบลง จำนวนระบบดาวก็ลดลงตามไปด้วย

และเมื่อเราใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศ Gaia ของ European Space Agency (ESA) ซึ่งทำแผนที่กาแลคซีของเราในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อหาตำแหน่งระบบดาวในระยะ 100 ปีแสงที่สามารถสังเกตการมีอยู่ของโลกเราด้วยวิธีการค้นหาดาวเคราะห์แบบเดียวกับที่เราใช้ค้นหาพวกเขา นั่นคือวิธีสังเกตปรากฏการณ์ทรานซิต หรือปรากฏการดาวเคราะห์ผ่านหน้าดาวฤกษ์ เราก็พบว่ามีระบบดาวเหลือน้อยลงในหลักสิบ จนสุดท้ายเราเอาวิธีจำกัดดาวเคราะห์ในระบบดาวเหล่านั้นว่าต้องอยู่ห่างดาวฤกษ์ของเขาไม่น้อยและไม่มากเกินไปจนร้อนหรือหนาวเกินอยู่อาศัย เราจะได้จำนวนสุดท้ายคือ 29 ดวง

ดาวเคราะห์ 29 ดวงที่ว่านี้คือจำนวนที่ผ่านเข้ารอบว่าหากมีอารยธรรมอยู่ที่นั่น ย่อมสามารถรับรู้การมีอยู่ของพวกเราบนโลกได้อย่างแน่นอน ในจำนวนนี้ ดาวที่เข้ารอบได้คะแนนอันดับต้นๆได้แก่ดาวเคราะห์คล้ายโลกในระบบดาวแคระแดง Ross 128 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวสาวพรหมจารี (Virgo) ที่อยู่ห่างจากโลกเพียง 11 ปีแสง ดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะสังเกตเห็นโลกของเราและได้รับสัญญาณวิทยุที่เรากระจายเสียงสื่อสารกันจนมีบางส่วนหลุดออกไปในอวกาศ

ดวงถัดไปคือดาวเคราะห์ในระบบดาว GJ 9066 ถัดไปอีกคือดาวเคราะห์ 3 ดวงในระบบดาว Trappist-1

ที่เหลือก็ได้แต่รอลุ้นให้มีอารยธรรมอยู่ในดาวเคราะห์ทั้ง 29 ดวงจริงๆ ซึ่งคงงมีโอกาสน้อยยิ่งกว่าน้อย แต่ที่ต้องลุ้นกว่านั้นคือขอให้อารยธรรมเหล่านั้นเป็นมิตรกับเรา คือหากเจริญกว่าเราแล้วเป็นศัตรู ผลที่ตามมาคงไม่ดีเท่าไร

ที่มา https://www.cbc.ca/news/science/exolanets-signals-earth-1.6078841