ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มทดสอบวัคซีน mRNA ที่พัฒนา​ขึ้นเองในชื่อ “ChulaCov19“ กับมนุษย์​เป็นครั้งแรก

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีน “ChulaCov19“ ให้สัมภาษ​ณ์ว่า​ “ที่ผ่านมา ทางศูนย์วิจัยฯ ได้ทำการทดลองวัคซีน​ในลิง และหนู ได้ประสบผลสำเร็จ พบว่าสามารถช่วยยับยั้งไม่ให้ไวรัสเข้าสู่กระแสเลือด และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับสูง จึงนำมาสู่การผลิต และทดสอบทางคลินิกระยะที่ 1 กับกลุ่ม​อาสาสมัคร ซึ่งระเริ่มต้นในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้เป็นวันแรก”

การทดลอง​ทางคลีนิคระยะที่ 1 แบ่งออกเป็นสองกลุ่มอายุ จำนวน 72 คน กลุ่มแรกคืออาสาสมัครผู้ที่มีอายุ 18-55 ปี เข้าทดสอบจำนวน 36 คน​ กลุ่มที่สอง คืออาสาสมัครผู้ที่มีอายุ 65-75 ปี เข้าทดสอบจำนวน 36 คน

ในแต่ละกลุ่มข้างต้นก็จะมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยที่ฉีดวัคซีนในปริมาณ​ที่แตกต่างกันอันได้แก่ 10 ไมโครกรัม 25 ไมโครกรัม และ 50 ไมโครกรัม ทั้งนี้​เพื่อเปรียบเทียบ​ดูว่า วัคซีน ChulaCov19 จะมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ปริมาณเท่าไร (วัคซีน​ mRNA​ ตัวอื่นเช่นโมเดอร์นาจะใช้วัคซีนปริมาณ 100 ไมโครกรัม ส่วนไฟเซอร์จะใช้ที่ 30 ไมโครกรัม)

หลังจากนี้กากไม่พบปัญหา​ใดๆ ก็จะเข้าสู่​การทดลองทางคลีนิคระยะที่ 2 ซึ่งจะทดลองกับกลุ่ม​จำนวน 150-300 คน คาดว่าเริ่มต้นฉีดได้ประมาณเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ​เพิ่มเติม​ว่า​ “ทางศูนย์​ฯได้ทำการเตรียมความพร้อมพัฒนาทดลองวัคซีน mRNA​ รุ่นต่อไปกับสัตว์ทดลองควบคู่กันไปกับรุ่นแรกข้างต้น เพื่อรองรับไวรัส​กลายพันธุ์ที่ทั่วโลกกำลังวิตกกังวลด้วย”

ข่าวก่อนหน้านี้ https://stem.in.th/20210603/​