ด้วยความอยากรู้อยากเห็นถึงการทำงานของงวงช้าง แอนดรูว์ ชูลซ์ และทีมงานจากสถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย จึงได้จัดให้มีการทดลองขึ้นเพื่อหาความเร็วในการสูบน้ำของงวงช้างแอฟริกา

งวงช้างถือเป็นอวัยวะที่สำคัญและมีความมหัศจรรย์ที่สุดของช้างทุกสายพันธุ์ ช้างใช้งวงแทนมือ แทนนิ้ว สำหรับสัมผัสและหยิบจับสิ่งของต่างๆ ใช้เป็นจมูกยามหายใจปกติ และเป็นท่อ snorkel ขณะว่ายน้ำ ใช้เป็นท่อดูดน้ำดูดโคลนหรือทรายมาพ่นใส่ลำตัวแก้ร้อนหรือไล่แมลง บางครั้งก็ใช้เป็นอาวุธได้ด้วย

งวงช้างไม่มีกระดูกอยู่ภายใน แต่มีกล้ามเนื้อมากมายถึง 40,000 มัด ทำให้งวงช้างสามารถเปลี่ยนรูปทรงได้หลากหลายและยกน้ำหนักได้นับร้อยกิโลกรัม เรื่องน่าทึ่งเหล่านี้ทำให้ทีมงานของแอนดรูว์ ชูลซ์ ตั้งคำถามว่าช้างสามารถใช้งวงสูบของเหลวได้ด้วยความเร็วเท่าไหร่

ทีมงานนำน้ำที่มีปริมาณแน่นอนใส่ลงไปในตู้ปลาจากนั้นจึงให้ช้างแอฟริกาอายุ 38 ปี ซึ่งเป็นวัยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ใช้งวงของมันสูบน้ำโดยมีอาหารที่เตรียมไว้เป็นตัวล่อ ทีมงานจับเวลาที่ช้างสูบน้ำในแต่ละครั้ง และหาปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในตู้ ทำให้สามารถคำนวณความเร็วในการสูบน้ำของงวงช้างได้

ทีมงานพบว่างวงช้างมีการขยายขนาดขึ้นขณะที่สูบน้ำ เพื่อทำให้ได้น้ำปริมาณที่มากขึ้นในการสูบแต่ลพครั้ง จากการวัดค่าและใช้อัลตราซาวนด์​ตรวจดูก็พบว่าขนาดของกล้ามเนื้องวงช้างขยายตัวขึ้น 30% จากขนาดปกติขณะที่ทำการสูบน้ำทำให้มีปริมาตรเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้นถึง 64%

ช้างใช้เทคนิคในการเก็บน้ำไว้กับงวงเพื่อพ่นใส่ร่างกายขณะที่อากาศร้อน พฤติกรรม​แบบนี้นอกจากพบในช้างก็จะพบในกลุ่มของสัตว์น้ำเช่นปลาบางชนิด เป็นการยืนยันการสืบทอดพฤติกรรม​จากบรรพบุรุษที่เคยเป็นสัตว์น้ำมาก่อนของช้างอย่างชัดเจน

Journal reference: Journal of the Royal Society Interface, DOI: 10.1098/rsif.2021.0215