ยานขนส่งเทียนโจว-2 ที่ติดตั้งอยู่บนจรวดลองมาร์ช-7 (Long March-5B Y2) และออกเดินทางจากศูนย์ปล่อยยานอวกาศเหวินชาง มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ทางตอนใต้ของจีน เมื่อ 19:55 วันเสาร์ที่ผ่านมา (29 พ.ค.64) บัดนี้ได้เข้าต่อเชื่อมกับโมดูลหลักเทียนเหอ (天和 ) ของสถานีอวกาศเทียนกง เรียบร้อยแล้ว

การต่อเชื่อม (Docking) จบขั้นตอนเมื่อเวลา 04:01 เช้าวันอาทติย์ที่ 30 พ.ค. โดยยานเทียนโจว-2 ที่มาความยาว 10.6 เมตร (ซีกซ้ายในภาพบน) ได้เข้าต่อเชื่อมกับช่องทางรูปวงกลมด้านหน้าของโมดูลเทียนเหอที่มีความยาว 16.6 เมตร (ซีกขวาในภาพบน) ด้วยระบบอัตโนมัติอย่างแม่นยำ

ยานเทียนโจว-2 ออกจากโลกด้วยน้ำหนัก 13.5 ตัน ซึ่งเป็นน้ำหนักที่รวมเชื้อเพลิงหนัก 2 ตัน เสบียงอาหาร อ๊อกซิเจน และสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอีก 4.8 ตันเอาไว้ด้วย ทั้งหมดเพื่อเอาไว้เตรียมรองรับทีมนักบินอวกาศ 3 นายที่จะบินตามไปภายหลัง โดยปริมาณวัสดุทั้งหมดนั้นมีเพียงพอให้ทีมนักบินอวกาศใช้ชีวิตอยู่บนสถานีฯเทียนเหอได้นานถึง 1 ปี ซึ่งในอนาคตยานเทียนโจว-2 จะทำหน้าที่นำวัสดุที่ใช้งานแล้วรวมถึงขยะต่างๆเผาไหม้ทำลายตัวเองขณะทีปลดออกจากสถานีอวกาศตกกลับเข้าชั้นบรรยากาศโลกด้วย

Lei Jianyu หัวหน้าวิศวกรโครงสร้างของยานเทียนโจว-2 กล่าวว่ามันเป็นยานขนส่งสินค้าที่ดีที่สุดในโลกในแง่ของความสามารถในการบรรทุก ก่อนหน้านั้นไม่เคยมียานขนส่งลำใดที่สามารถขนส่งวัสดุได้มากถึง 6.9 ตันสู่อวกาศมาก่อน

ภายในยานยานเทียนโจว-2 ยังถูกออกแบบให้มีการจัดวางสิ่งของต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อให้นักบินอวกาศเคลื่อนที่ไปมาเพื่อหยิบใช้สิ่งที่ตนต้องการได้อย่างสะดวก

องค์การอวกาศจีนวางแผนจะส่งยานขนส่งอีกลำนั่นคือ เทียนโจว-3 ตามไปในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ และในปีหน้าจะมีการส่งโมดูลห้องปฏิบัติการอวกาศอีก 2 โมดูล ขึ้นไปต่อเชื่อมกับโมดูลหลักเพื่อขยายพื้นที่การใช้สอยและอรรถประโยชน์

หลังเสร็จสมบูรณ์ ทางจีนคาดหวังว่าจะได้ใช้งานสถานีอวกาศเทียนเหอ ได้ยาวนานต่อเนื่องไปอีก 15 ปี

ที่มาและเครดิตภาพ http://www.chinadaily.com.cn/a/202105/31/WS60b41b99a31024ad0bac25f5_2.html