ณ วันนี้ ประเทศจีนคือชาติที่ 2 ของโลกที่สามารถส่งยานแลนเดอร์ลงจอดปฏิบัติการบนดาวอังคารได้ถัดจากสหรัฐฯ และยังสามารถปล่อยโรเวอร์ออกไปสำรวจผิวดาวอังคารได้ด้วย

ยานโรเวอร์ 6 ล้อ “จู้หรง” ( 祝融) ซึ่งใช้นานของเทพอัคคี ได้ส่งภาพถ่าย 2 ภาพแรกกลับมาให้ชม ภาพแรกเป็นภาพขาวดำ ถ่ายไว้ขณะที่ยานโรเวอร์ยังอยู่ในยานแลนเดอร์ ท่านจะเห็นทางลาดในภาพที่ยานโรเวอร์จะใช้เคลื่อนลงสู่ผิวดาวอังคารด้วย ซึ่งทางองค์การอวกาศจีนหรือ CNSA กำหนเไว้ว่าจะให้โรเวอร์เคลื่อนตัวจากแลนเดอร์ลงสู่ผิวดาวอังคารตามทางลาดที่เห็นในช่วงวันศุกร์หรือเสาร์ที่จะถึงนี้

ภาพที่ 2 เป็นภาพถ่ายสี เป็นภาพของที่ราบ “ยูโทเปียพลานิเทีย” ซึ่งเป็นที่ราบกว้างใหญ่ทางซีกเหนือของดาวอังคาร โดยมีบางส่วนของยาน “จู้หรง” แสดงให้เห็นที่ด้านหน้าของภาพ

ในภาพสีท่านจะเห็นส่วนของเซลสุริยะซึ่งโรเวอร์ “จู้หรง” จะใช้ในการผลิตไฟฟ้าตลอดอายุการทำงานของมัน นอกจากเรื่องพลังงานแล้ว ยานโรเวอร์ 6 ล้อ หนัก 240 กิโลกรัม คันนี้ ยังติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 6 ชิ้นที่เตรียมเอาไว้ใช้ในการศึกษาทั้งด้านธรณีวิทยาและศึกษาสภาพภูมิอากาศบนดาวอังคารด้วย

ก่อนหน้านี้แม้รัสเซียในสมัยที่ยังเป็นสหภาพโซเวียตจะเป็นชาติที่สามารถเอายานอวกาศลงถึงผิวดาวอังคารได้ก่อนใคร (ยานแลนเดอร์ MARS-3 ลงจอดบนดาวอังคารเป็นลำแรกในประวัติศาสตร์เมื่อปี 1971 แต่เสียหายใน 104.5 วินาทีหลังลงจอด ทำให้ยานโรเวอร์ลำแรกของโลกคือ Prop-M ติดอยู่ภายในยาน MARS-3 ล้อไม่ได้แตะพื้น) แต่เรานับยานไวกิ้ง-1 ของสหรัฐฯเป็นยานแลนเดอร์ลำแรกที่ลงจอดสมบูรณ์สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และโรเวอร์ลำแรกที่หมุนล้อบนดาวอังคารคือ Sojourner ของสหรัฐฯในปี 1996 ) ดังนั้นแลนเดอร์และโรเวอร์ “จู้หรง” ( 祝融) จึงรับเอาตำแหน่งชาติที่ 2 ที่ทำสำเร็จในการนี้

รอบวงโคจรดาวอังคารเวลานี้ยังมียานโคจร “เทียนเวิ่น-1” (天问一号) คอยเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดสัญญาณจาก “จู้หรง” ( 祝融) กลับมาสู่โลก จึงถือว่าจีนเป็นชาติแรกที่ส่งยานครบ 3 ชนิดคือยานออบิทเทอร์ ยานแลนเดอร์ และโรเวอร์ ไปสำรวจดาวอังคารสำเร็จในครั้งแรกโดยไม่ผิดพลาดเลย ตำแหน่งผู้ประสบความสำเร็จครั้้งแรกที่ไปถึงดาวอังคารก่อนหน้านี้คืออินเดีย แต่ “มังคลายาน”  ของอินเดียเป็นเพียงยานโคจรหรือออบิทเทอร์ ไม่มีส่วนของแลนเดอร์และโรเวอร์แบบจีน