ยาน “ฉางเอ๋อ​-5” ออกเดินทาง​จากโลกเมื่อ 23 พ.ย.63 เพื่อไปขุดเจาะและ​เก็บ​ตัวอย่างดินดวงจันทร์​หนักราว 2 กิโลกรัมจากบริเวณที่ราบ Oceanus Procellarum ที่เคยเป็นภูเขาไฟโบราณ​แถบตะวันตกเฉียงเหนือ​ของดวงจันทร์​ฝั่งที่หันหาโลก และสามารถส่งตัวอย่างนั้นกลับถึงโลกได้สำเร็จ ส่งผลให้จีนกลายเป็นชาติที่ 3 ของโลกที่นำดินจากดวงจันทร์​มาสู่โลกได้สำเร็จในรอบ 44 ปี

หลังจากนั้นส่วนที่เป็นยานโคจรของฉางเอ๋อ-5 ก็หมดหน้าที่หลัก และเริ่มปฏิบัติการในส่วนที่เป็นเหมือนโบนัสพิเศษ นั่นคือออกเดินทางจากวงโคจรดวงจันทร์ ไปสู่ “จุดสมดุลแรงโน้มถ่วงที่ 1″ หรือ L1 (Lagrangian Point) (คำนี้อ่านกันหลายสำเนียงเช่น ลากรองจ์ ลากรานจ์ ลากรางจ์ ลากรันจ์ )

จุด  Lagrange ทั้ง 5 ในระบบ Sun-Earth – ที่มา WikiCommons

จุด L1 เป็นจุดที่จะโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ โดยอยู่ข้างหน้าโลกตลอดเวลา นั้นหมายความว่ามันจะเห็นดวงอาทิตย์ตลอดเวลาและเมื่อหันมาอีกด้านก็จะเห็นโลกและดวงจันทร์ ยานฉางเอ๋อ-5 ได้ถ่ายภาพโลกและดวงจันทร์จากเมื่อเดินทางไปถึงตำแหน่ง L1 ที่ห่างจากโลก 1 ล้าน 5 แสน กิโลเมตรนี้ส่งกลับมาให้ชม

หลังจากนี้ยานฉางเอ๋อ-5 อาจเดินทางออกจากจุด L1 นี้ไปสู่ส่วนอื่นของอวกาศอีก ตามคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ในโครงการนี้ของจีน