โลกเรามีมหาสมุทรทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ เรียงขนาดตามพื้นที่จากใหญ่ไปเล็ก ได้แก่ มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรใต้ (แอนตาร์กติก) และ มหาสมุทรอาร์กติก

เราสำรวจอวกาศจนทะลุปรุโปร่ง มีแผนที่ผิวดวงจันทร์แบบละเอียดมานานแล้ว แต่ต้องรอจวบจนบัดนี้ เราถึงได้มีการวัดจุดที่ลึกที่สุดที่ก้นสมุทรออกมาชัดเจนถึงระดับ “เมตร” ได้สำเร็จ

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากโครงการทำแผนที่ใต้มหาสมุทรโลก the Five Deeps Expedition นำโดย Cassie Bongiovanni  ได้ใช้ยานดำน้ำลึกลงสำรวจหาจุดที่ลึกที่สุดในทุกมหาสมุทร บางจุดเป็นที่รู้จักกันดีมาช้านาน มีการสำรวจหลายครั้งจนมีความเห็นตรงกันว่ามันคือจุดที่ลึกที่สุดในมหาสมุทรแห่งนั้น เช่น จุด”แชลเลนเจอร์ดีป” (Challenger Deep) ที่ร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนาของมหาสมุทรแปซิฟิก ที่ครองตำแหน่งจุดที่ลึกที่สุดบนเปลือกโลกด้วย แต่สำหรับจุดที่ลึกที่สุดในมหาสมุทรที่เหลือทั้ง 4 ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนจากการวัดค่าที่ผ่านๆมาด้วยวิธีที่แตกต่างกัน จวบจนทีมงาน Five Deeps Expedition ได้เข้าสำรวจและเปิดเผยข้อมูลนี้ออกมา

จุดลึกที่สุดในมหาสมุทรทั้ง 5 แห่งจากการสำรวจล่าสุด เรียงตามความลึก (เป็นเมตร) มีรายละเอียดดังนี้

  1. จุดลึกสุดของมหาสมุทรแปซิฟิก ได้แก่ จุด “แชลเลนเจอร์ดีป” (Challenger Deep) ที่ร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนา ความลึก 10,925 เมตร
  2. จุดลึกสุดของมหาสมุทรแอตแลนติก ได้แก่ จุด “บราวน์สันดีป” (Brownson Deep) ที่ร่องลึกเปอร์โตริโก ความลึก 8,408 เมตร
  3. จุดลึกสุดของมหาสมุทรใต้ (แอนตาร์กติก) ได้แก่ร่องลึกเซาท์แซนวิช ความลึก 8,183 เมตร
  4. จุดลึกสุดของมหาสมุทรอินเดีย ได้แก่ร่องลึกชวา ความลึก 7,290 เมตร
  5. จุดลึกสุดของมหาสมุทรอาร์กติก ได้แก่ จุด “มอลลอยดีป” (Molloy Deep) ในทะเลกรีนแลนด์ ความลึก 5,573 เมตร

ข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกส่งมอบให้กับโครงการNippon Foundation-GEBCO Seabed 2030ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อสร้างแผนที่ความลึกแบบเต็มทุกพื้นผิวใต้สมุทรให้เสร็จก่อนสิ้นทศวรรษนี้ เพื่อประโยชน์นานับประการทั้งการปะเมินความแรงของคลื่นสึนามิ การวางสายเคเบิลใต้น้ำ การสำรวจขุดเจาะ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพใต้ทะเลลึก การวัดค่าการเพิ่มขึ้นของระดับความสูงน้ำทะเลจากภาวะโลกร้อน ฯลฯ