ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก Sanford Burnham Prebys นำโดย ศาสตราจารย์ สุมิตร เค จันทา (Sumit K. Chanda) ผู้อำนวยการหน่วยงานภูมิคุ้มกันและการเกิดโรค สามารถระบุชุดยีนของมนุษย์ที่ใช้ต่อสู้กับการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรค COVID-19 ได้แล้ว

การรู้ว่ายีนใดช่วยควบคุมการติดเชื้อไวรัสในร่างกายมนุษย์ จะช่วยให้นักวิจัยเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของโรคต่างๆได้ และยังใช้เป็นแนวทางที่จะค้นหาวิธีรักษาทุกวิธีที่เป็นไปได้ด้วย

“เราได้รับข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เกี่ยวกับวิธีที่ไวรัส SAR-COV-2 ใช้ประโยชน์จากเซลล์ของมนุษย์ที่ถูกพวกมันบุกรุก และเรายังไม่หยุดค้นหาจุดอ่อนของไวรัสตัวนี้ เพื่อจะพัฒนายาต้านไวรัสที่ได้ผลที่สุด” ศาสตราจารย์สุมิตร อธิบาย

ไม่นานหลังจากเริ่มมีการระบาดครั้งใหญ่ของโรค COVID-19 แพทย์พบว่าการตอบสนองที่อ่อนแอของโปรตีนอินเตอร์เฟียรอนที่มีไวรัส SAR-CoV-2 ส่งผลให้ผู้ป่วโรค COVID-19 บางรายมีอาการรุนแรงขึ้น ความรู้นี้ทำให้ศาสตราจารย์สุมิตรและทีมงานร่วมกันค้นหาเพื่อให้สามารถระบุยีนมนุษย์ที่ทำหน้าที่กระตุ้นโปรตีนอินเตอร์เฟียรอน หรือ interferon-stimulated gene (ISGs) ที่จะต่อสู้กับไวรัส SARS-CoV-2 โดยเฉพาะเจาะจง

(อินเตอร์เฟียรอน Interferon, IFNs) เป็นสารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นเมื่อพบการบุกรุกของไวรัสสู่เซลล์มนุษย์ อินเตอร์เฟียรอนที่ถูกขับออกจากเซลล์หนึ่งจะสามารถไปชักนำให้เซลล์อื่นๆ ที่ใกล้เคียงให้มีการสร้างสารโปรตีนเพื่อยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส ในเซลล์นั้นๆได้ การสร้างอินเตอร์เฟียรอนจากเซลล์เพื่อยับยั้งไวรัสชนิดใดก็ตาม จะมีผลในการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสชนิดนั้นเท่านั้น (Host-cell specific)

จากผลการศึกษาสมัยที่เกิดการระบาดของไวรัส SARS-CoV-1 ตันเหตุโรคซาร์สสมัยปี 2545-2547 ซึ่งมีลักษณะหลายส่วนคล้ายคลึงกับไวรัส SAR-COV-2 ต้นเหตุของโรค COVID-19 ที่ระบาดอยู่ในเวลานี้ ทำให้ทีมงานมีแนวทางในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อการระบุยีน ISGs ของมนุษย์ที่จะยับยั้งไวรัสนี้

ในที่สุดทีมงานก็ได้พบยีนในร่างกายมนุษย์จำนวน 65 ยีนเกี่ยวข้องกับการต่อต้านไวรัส SAR-COV-2 เช่นยีน LY6E ทำหน้าที่ต้านการแบ่งตัวของไวรัส หรือยีน AXIN2 ยีน CH25H ยีน EPSTI1 ยีน GBP5 ยีน IFIH1 ยีน IFITM2 และ ยีน IFITM3 ที่คอยยับยั้งโปรตีนส่วนหนาม (สไปร์คโปรตีน) ของไวรัส SAR-COV-2 เป็นต้น

“นี่เป็นข้อมูลที่สำคัญ แต่เรายังคงต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชีววิทยาของไวรัสและตรวจสอบว่าความแปรปรวนทางพันธุกรรมภายในยีน ISG เหล่านี้ ว่าสัมพันธ์กับความรุนแรงของ COVID-19 หรือไม่อย่างไร” ทีมงานอธิบาย

ทีมงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการค้นพบครั้งนี้ ลงในวารสาร Molecular Cell.

ที่มาและเครดิตภาพ https://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210416145832.htm

เรียบเรียงโดย @MrVop