ในทุกวัน โลกเราจะเคลื่อนผ่านธารละอองของสะเก็ดดาวทั้งจากดาวหางและดาวเคราะห์น้อย กลายเป็นเศษหินขนาดต่างๆกันตั้งแต่ชิ้นใหญ่ไปจนถึงเศษฝุ่นที่มองแทบไม่เห็น วัตถุเหล่านี้ถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงฝ่าชั้นบรรยากาศให้ตกลงมาลงมา

โครงการระดับนานาชาติที่ดำเนินการมาเกือบ 20 ปีโดยทีมนักวิทยาศาสตร์จาก CNRS มหาวิทยาลัย Université Paris-Saclay และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติโดยการสนับสนุนของสถาบันขั้วโลกของฝรั่งเศส ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปริมาณฝุ่นละอองต่างๆจากอวกาศ สามารถระบุตัวเลขของน้ำหนักฝุ่นจากอวกาศที่ตกลงสู่โลกเราได้แล้ว นั่นคือ 5,200 ตันต่อปี

Collecte de micrométéorites dans les régions centrales antarctiques, à Dôme C. Prélèvement de neige au fond d’une tranchée de 5m de profondeur. La neige est collectée dans des conditions propres (combinaison, gants, …) dans le flanc de la tranchée, dans des couches annuelles antérieures au début de la construction de la base. UMR8609 Centre de Sciences Nucléaires et de Sciences de la Matière 20020001_0559

เพื่อไม่ให้ปะปนกับฝุ่นละออกจากภายในโลกเราเอง ทีมงานเลือกเก็บฝุ่นจากสถานที่ที่มีฝุ่นน้อยที่สุดในโลก นั่นคือที่ราบกลางทวีปแอนตาร์กติกาห่างจากช่ายฝั่ง 1,100 กิโลเมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งอยู่ตลอดเวลา และมีฝุ่นจากภายในโลกเราเองน้อยมาก

ทีมงานได้รวบรวมอนุภาคจากนอกโลกที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ถึง 200 ไมครอน โดยใช้ระบบคำนวณการแยกตัวอย่างหิมะในร่องลึก 2 เมตรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนมีปริมาณเพียงพอเพื่อจะนำไปคำนวนหาฟลักซ์ในแต่ละปีซึ่งจะสอดคล้องกับมวลที่สะสมบนโลกต่อตารางเมตรต่อปีและได้ตัวเลขออกมาตามที่เสนอไปข้างต้น

การเปรียบเทียบการฟลักซ์ของฝุ่นอวกาศขนาดเล็ก (micrometeorites) กับการคาดการณ์ทางทฤษฎี ยืนยันว่าฝุ่นละอองจากอวกาศเหล่านี้ ส่วนใหญ่น่าจะมีที่มาจากดาวหาง (80%) และส่วนที่เหลือมาจากดาวเคราะห์น้อย

ทีมงานสรุปถึงข้อมูลที่ได้นี้ว่าเป็นงานวิจัยที่สำคัญ มันให้ความเข้าใจกับเราถึงบทบาทของอนุภาคฝุ่นที่มาจากอวกาศที่พาให้เกิดน้ำและโมเลกุลของคาร์บอเนตบนโลกเราเมื่อยุคเริ่มถือกำเนิดใหม่ๆ

ที่มา https://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210408131503.htm

และ https://www.universetoday.com/150866/earth-gains-5200-tons-of-dust-from-space-every-year/

เครดิตภาพ © Paulista / stock.adobe.com

เรียบเรียงโดย @MrVop