ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจและความเสียหายต่อปอดหากรับเข้าไปแบบเฉียบพลัน และเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคเรื้อรังหากรับเข้าไปในระยะยาว

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เป็น​มลพิษ​ในเมืองใหญ่ควบคู่มากับฝุ่นจิ๋ว PM2.5​ แต่ประชาชนยังไม่ค่อยตื่นตัวในเรื่องนี้

การหายใจเอาก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เข้าสู่ร่างกายในระยะยาว(Long-term exposure) สัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่เกิดขึ้นทั่วโลก มีงานวิจัยในปี 2014 ว่าพบความเกี่ยวข้องของไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) กับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 75,000 คนต่อปีในสหภาพยุโรป และสำหรับในประเทศจีนก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นโดยระบุว่า ผลจากการสัมผัส ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) นำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจ

ล่าสุด​ทีมนัก​วิทยา​ศาสตร์​จากเบเกอรี แล็บ นำโดย Amin Azizi นักศึกษา​ปริญญาเอก​ ได้คิดค้นแผ่นอัลลอยด์ 2 มิติที่สร้างขึ้นจากรีเนียม ไนโอเบียม ไดซัลไฟด์ (rhenium niobium disulfide) ให้มีความบางและสามารถบิดโค้งได้ เพื่อใช้สำหรับตรวจจับก๊าซพิษอย่างไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ได้อย่างสะดวก กินพลังานต่ำ และถึงแม้จะบางเบา แผ่นอัลลอยด์นี้ก็ไวต่อโมเลกุลของก๊าซพิษมาก มันสามารถตรวจพบไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ได้ที่ปริมาณ 50 ส่วนในพันล้านส่วนเลยทีเดียว

แผ่นอัลลอยด์ Re0.5Nb0.5S2 ของ Amin Azizi นี้นอกจากบางแล้วยังถูกสร้างมาให้โปร่งใส มันจึงกลายเป็นหน้าปัทม์นาฬิกาสมาร์ทว็อทช์รุ่นใหม่ๆได้อย่างไม่ยากเย็น

“สำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด การหายใจเอาก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) จาก​เครื่องยนต์​รถตามถนนในเมืองใหญ่ถือเป็นเรื่องควรหลีกเลี่ยง การที่มีตัวตรวจจับในอุปกรณ์สวมใส่จะคอยเตือนให้บุคคลเหล่านั้นคอยป้องกันตัวเองโดยเดินออกจากจุดอันตรายเหล่านั้นได้ทัน” Amin Azizi อธิบาย

ต่อไปคงเป็นขั้นตอนการตลาด ว่าจะมีผู้ผลิตสมาร์ทวอทช์รายไหนสนใจนำเอาสิ่งประดิษฐ์​ที่มี​ประโยชน์​นี้ไปใส่ในสินค้ารุ่นต่อไปของตนบ้าง

งานวิจัยนี้​ตีพิมพ์​เผยแพร่​ลงใน https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c02221

ที่มา https://scitechdaily.com/this-new-ultrathin-sensor-could-save-your-lungs-and-the-climate

เครดิตภาพ : Alex Zettl/Berkeley Lab