ทีมนักบรรพชีวินวิทยาจากสถาบัน Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafon ในมหาวิทยาลัย Universitat Autònoma de Barcelona ของสเปน นำโดย นำโดย ดร. Albert Sellés พบฟอสซิลไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ในวงศ์ troodontid ซึ่งเป็นไดโนเสาร์รูปร่างคล้ายนกที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกเมื่อ 66 ล้านปีที่แล้วในช่วงปลายยุคครีเทเชียส จากแหล่งขุดค้นในแคว้นกาตาลุญญาของสเปน

ไดโนเสาร์ที่พบใหม่นี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Tamarro insperatus ออกหากินดำรงชีวิตอยู่ในช่วง 200,000 ปีสุดท้าย ก่อนไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์หมดไปจากโลกใบนี้

วงศ์ troodontid นั้น วงศ์ของไดโนเสาร์ที่มี Tamarro insperatus คือไดโนเสาร๋กินเนื้อเดินสองขาที่มีขนาดตั้งแต่เล็กมากๆอย่างสายพันธุ์ Mei long ที่มีน้ำหนักเพียง 800 กรัม ตัวพอๆกับนกกีวีในทุกวันนี้ ไปจนถึง Troodon formosus ที่มีน้ำหนักมากถึง 47 กิโลกรัมและมีขนาดตัวเกือบเท่านกกระจอกเทศ

ช่วงใกล้สิ้นยุคครีเทเชียส ยุโรปมีลักษณะเป็นกลุ่มของเกาะที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์และสัตว์มีกระดูกสันหลังหลายหลายชนิดที่ต่างต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลนทั้งพื้นที่สำหรับอยู่อาศัยและอาหาร เจ้า Tamarro insperatus ก็เข้าสู่การประบตัวให้อยู่รอดด้วยการวิวัฒนาการเร่งชีวิตวัยเด็กของมันเพื่อให้เติบโตเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถจับคู่ผสมพันธ์ุเพิ่มจำนวนประชากรให้ทันต่อการล้มตาย

ชิ้นส่วนของฟอสซิลที่พบนี้เป็นส่วนของขาซ้าย ทีมงานขุดพบตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 และต้องใช้เวลาศึกษาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ใช่ฟอสซิลของไดโนเสาร์สายพันธุ์ที่รู้จักมาแล้วก่อนหน้านี้ ก่อนจะมีการตีพิมพ์ผลงานการค้นพบสายพันธุ์ใหม่ลงในวารสาร Scientific Report

ที่มา http://www.sci-news.com/paleontology/tamarro-insperatus-09426.html