ทีมนัก​ธรณีวิทยา​จากหลายประเทศ นำโดยศาสตราจารย์ Dietmar Müller นักวิจัยจาก School of Geosciences แห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ได้สร้างแบบจำลองการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง​ของแผ่นเปลือกโลกในช่วง 1,000 ล้านปีที่ผ่านมาสำเร็จเป็นครั้งแรก

แผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ที่แล้วมานักธรณีวิทยาได้พยายามแสดงภาพอธิบายตำแหน่งต่างๆของช่วงเวลาแต่ละธรณีกาล แต่ยังไม่เคยมีแบบจำลองใดที่สามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกอย่างต่อเนื่องมาก่อน จนล่าสุด ทีมงานของศาสตราจารย์ Dietmar ก็ได้สร้างแบบจำลองนี้จนสำเร็จเป็นครั้งแรก ครอบคลุม​ช่วงเวลาพันล้านปีที่แล้วจนปัจจุบัน แบบจำลองนี้แสดงถึงการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกจนก่อให้เกิดทวีปและมหาทวีปต่างๆในแต่ละยุค

“ โลกของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะในเรื่องของการให้กำเนิดอละการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต” ศาสตรา​จารย์​ Dietmar กล่าว “แต่สิ่งนี้เป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีกระบวนการทางธรณีวิทยาเช่นการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดระบบสนับสนุนชีวิตของดาวเคราะห์ดวงนี้ขึ้นมา”

แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วในหลักของเซ็นติเมตรถึงหลายเซ็นติเมตรในแต่ละปี เมื่อดูตามแบบจำลองคุณจะเห็นว่าแผ่นเปลือกโลกทุกแผ่นจะเคลื่อนที่สลับกันไปมา ทวีปแอนตาร์กติกาหรือขั้วโลกใต้ที่หนาวเย็นในทุกวันนี้ ครั้งหนึ่งก็เคยอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรมาก่อน

แผ่นเปลือก​โลกมหาสมุทรและแผ่นเปลือกโลกทวีปแต่ละแผ่นจะเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งนี้ทำให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้าย รวมทั้งก่อให้เกิดการวิวัฒนาการของชีวิตแต่ละยุคสมัยเพื่อปรับตัวให้กับเข้ากับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดช่วงเวลาพันล้านปีจนกลายมาเป็นโลกที่เรารู้จักในทุกวันนี้

จากนี้ต่อไปเปลือกโลกก็ยังเคลื่อนที่ต่อไปเรื่อยๆ จนวันหนึ่งข้างหน้าทวีปต่างๆก็จะจัดเลี้ยงในรูปร่างลักษณะที่เราจะไม่คุ้นตาอีก

ทีมงาน​ตีพิมพ์​เผยแพร่​ผลงาน​วิจัย​ครั้ง​นี้​ใน​วารสาร​ Earth-Science Reviews.