งานวิจัย​ล่าสุดโดย Ron Sender และ Ron Milo นักชีววิทยา​จากสถาบันวิทยาศาสตร์​ Weizmann ประเทศ​อิสราเอล​ พบอัตราการหมุนเวียน​เซลล์​ใหม่ทดแทนเซลล์​เก่าในร่างกาย​มนุษย์​นั้นมากกว่า 3 แสนล้านเซลล์​ต่อวัน หรือเฉลี่ย​แล้วตก 3 ล้าน 8 แสนเซลล์​ในทุกๆวินาที

ส่วนใหญ่​ถึง 86% ของเซลล์​ที่มีการเกิดดับทดแทนในแต่ละวินาที​คือเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆ ตามมาด้วยเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้ 12% เซลล์​ผิมหนัง 1.1% ที่​เหลือ​เป็นเซลล์ในส่วน​อืนๆของร่างกาย ยกเว้นเ​ซลล์ประสาทในสมองซีรีเบลลัม​และเซลล์​ไขมันในเลนส์ตา​ที่จะไม่ถูกสร้างขึ้นมาหมุนเวียน​เปลี่ยน​ใหม่​เลย

การยืนยันตัวเลขเหล่านี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจการทำงานของร่างกายมนุษย์และบทบาทการหมุนเวียนของเซลล์ทั้งในด้านสุขภาพและโรคได้ดีขึ้น

งานวิจัยที่มีขึ้นก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการหาจำนวนเเซลล์​ทั้งหมดที่มีในร่างกายมนุษย์ นั้นได้ข้ามเรื่องของการคำนวนหาอัตราการเกิดใหม่ทดแทนเซลล์​เก่าไป และก็ได้งานวิจัยของ Sender และ Milo​ เข้ามาให้คำตอบที่จุดนี้

“เราได้แยกประเภทการใช้งานของเซลล์​ชนิดต่างๆ พยายามหาอายุที่แตกต่าง​กันของแต่ละประเภท และอัตราการเกิดใหม่ทดแทนเซลล์​เหล่านั้นทั้งในแง่ของน้ำหนักและจำนวน” ทีมงานอธิบาย

การคำนวนของทีมงานทำขึ้นบนฐานของร่างกายผู้ชายสุขภาพ​ดี อายุ 20-30 ปี ที่มีน้ำหนัก​ร่างกาย 70 กิโลกรัม​ และมีส่วนสูง 170 เซ็นติเมตร​ จากนั้นสำหรับการประมาณอัตราการหมุนเวียนของเซลล์จะรวมเซลล์ทุกประเภทที่มีสัดส่วนมากกว่า 0.1 เปอร์เซ็นต์ของประชากรเซลล์ทั้งหมด

อายุของเซลล์ของเซลล์​แต่ละประเภท​ถูกรวบรวมจากการสำรวจโดยใช้เฉพาะงานที่วัดอายุขัยของเซลล์มนุษย์โดยตรง แล้วทีมงานก็คำนวนน้ำหนักรวมของเซลล์​แต่ละประเภทโดยพิจารณาจากมวลเซลล์เฉลี่ย

ทีมงานกล่าวว่าตัวเลขที่ได้แน่นอนว่าจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นอายุสุขภาพขนาดและเพศ แต่งานวิจัย​ชิ้นนี้ก็ถือเป็นพื้นฐานที่เราสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเกี่ยวกับการหมุนเวียนของเซลล์ต่างๆในร่างกายมนุษย์

งานวิจัย​ชิ้น​นี้​ตีพิมพ์​เผยแพร่​ลง​ใน​วารสาร​ Nature Medicine