ปี 2564 นี้จะเกิดอุปราคา​ทั้งหมด 4 ครั้ง คือจันทรุปราคา​เต็มดวง 1 ครั้ง จันทรุปราคา​เงามัว 1 ครั้ง สุริยุปราคา​เต็มดวง​ 1 ครั้ง​ และสุริยุปราคา​วงแหวน 1 ครั้ง

น่าเสียดายที่ทุกอุปราคาที่เกิดในปีนี้นี้ คนไทยแทบไม่ทีโอกาสได้สังเกตเลย แต่ทางเว็บเรายังคงนำมาให้เป็นข้อมูลเผื่อท่านที่สนใจ โดยมีรายละเอียด​ดังต่อไปนี้​

จันทรุปราคาเต็มดวง 26 พฤษภาคม 2564

เป็นจันทรุปราคาเต็มดวง มองเห็นได้ในออสเตรเลีย​และเอเชียตะวันออก แต่คนไทยจะไม่ได้เห็นตอนที่บังเต็มดวง เนื่องจาก​ขณะนั้นดวงจันทร์​ยังอยู่ใต้ขอบฟ้า กว่าดวงจันทร์จะขึ้นจากขอบฟ้าก็พ้นช่วงบังเต็มดวงไปแล้ว โดยจะเห็นถึงเวลา 19:52 จึงจะออกจากเงามืดทั้งดวง

สุริยุปราคาวงแหวน​ 10 มิถุนายน​ พ.ศ. 2564

มองเห็นได้เฉพาะ​ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศแคนาดา, ประเทศกรีนแลนด์ และด้านตะวันออกเฉียงเหนือของรัสเซียตะวันออ แน่นอนว่าคนไทยไม่ได้​เห็น​สุริยุปราคา​ครั้งนี้

จันทรุปราคาบางส่วน 19 พฤศจิกายน 2564

จันทรุปราคา​เต็ม​ดวงวันลอยกระทง แต่เสียดายที่คนไทยจะไม่ได้เห็นช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ในเงามืดเลย เพราะยังอยู่ใต้ขอบฟ้า กว่าดวงจันทร์จะขึ้นจากขอบฟ้าก็เป็นช่วงที่อยู่ในเงามัวแล้ว และความที่เป็น​จันทรุปราคา​แบบเงามัว​ก็คงไม่มีอะไรน่าสนใจ

สุริยุปราคาเต็มดวง​ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สุริยุปราคาครั้งนี้แทบไม่มีประเทศใดได้เห็นเพราะเกิดแถวขั้วโลก​ใต้ ทั้งที่มีเส้นทางที่พิเศษคือ เคลื่อนจากตะวันออกไปทางตะวันตก ตามขวางในแอนตาร์กติกา ขณะที่อุปราคาส่วนใหญ่จะเคลื่อนที่จากตะวันตกไปทางตะวันออก การเปลี่ยนให้กลับกันนี้เกิดขึ้นได้ในเฉพาะภูมิภาคขั้วโลกเท่านั้​น