วันนี้ 2 มกราคม​ 2564 โลกเราจะโคจรเข้าใกล้​ดวงอาทิตย์​ที่สุดในรอบปี

วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์​เป็นวงรี และดวงอาทิตย์​ไม่ได้อยู่​ตรงจุดศูนย์กลาง​พอดี ดังนั้นในทุก 1 ปี หรือ 1 รอบที่โลกโคจร​ไปรอบดวงอาทิตย์​ จึงมีวันที่โลกจะเข้าใกล้และอยู่ไกลดวงอาทิตย์​ที่สุดอย่างละ 1 วัน

ปี 2564 นี้ โลกจะเข้าใกล้​ดวงอาทิตย์​ที่สุดหรือที่เรียกว่า Perihelion​ ตรงดับ 20:50 ตามเวลา​ใน​ประเทศไทย ​ที่ระยะ 147,093,163 กิโลเมตร

ถามว่าอากาศ​จะร้อนขึ้นไหม คำตอบคือไม่ เหตุผลคือระยะทางที่โลกขยับเข้าใกล้ดวงอาทิตย์​ที่สุดนี้ ยังคงน้อยมากคือไม่ถึง 2% ของระยะห่างเฉลี่ย เรียกได้ว่าไม่ส่งผลใดๆทั้งสิ้น ขนาดปรากฏของดวงอาทิตย์​ก็แทบสังเกตไม่ได้เลยว่าใหญ่​ขึ้น (ดูภาพล่าง ดปรียบเทียบกับระยะออกห่างที่สุด ปีที่แล้ว)​และหากสังเกต​จะพบว่าเรายังอยู่​ในฤดู​หนาวด้วยซ้ำไปในวันที่โลกใกล้ดวงตะวันแบบนี้

สิ่งที่มักเข้าในผิดคือ ฤดูร้อนเกิดจากโลกเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ และฤดูหนาวเกิดจากโลกออกห่างจากดวงอาทิตย์ แต่ความจริงนั้น ฤดูร้อนและฤดูหนาว เกิดจากการสะสมของแสงอาทิตย์ ที่ส่องมาถึงชั้นบรรยากาศ​โลกทำมุมเอียงแตกต่างกันไปตามละติจูดจากความเอียงของแกนโลก ไม่เกี่ยวกับระยะห่างแต่อย่างใด

และ 05:27 วันที่ 6 กรกฎาคม​ ก็จะเป็นเวลาที่โลกอยู่ไกล​ดวงอาทิตย์​ที่สุดในรอบปี (Aphelion) ที่ระยะห่าง​ 152,100,527 กิโลเมตร​ ซึ่งก็จะไม่ส่งผลใดๆกับสภาพอากาศ​หรือขนาดปรากฏ​ของดวงอาทิตย์​เช่นกัน​