ช่วงประมาณ 19:00 ของวันที่ 21 ธ.ค. 63 คนไทยจะมีโอกาสได้เห็นดาวสำคัญ​ 2 ดวง คือดาวพฤหัส​และ​ดาวเสาร์​ ปรากฏ​ใกล้กันที่สุดในชีวิตของทุกคน คือห่างกันเพียง 0.1 องศา เรียกได้ว่าเกือบจะมองเห็นเป็นดวงเดียวกัน

ลักษณะ​แบบนี้เคยเกิดไปเมื่อ ค.ศ. 1623 หรือเมื่อ 397 ปีที่แล้ว และกลับมาครบรอบอีกครั้งในปีนี้ โดยท่านสามารถ​มองเห็นด้วยตาเปล่าตั้งแต่ฟ้าเริ่มมืดหลังอาทิตย์​ตกดิน แต่จะมีเวลาดูได้ไม่นานอาจเพียงชั่วโมงเดียว เนื่องจากดาวทั้ง 2 ดวงจะค่อยๆต่ำลงจนลับขอบฟ้าตามดวงอาทิตย์​ไป

อันทึ่จริงดาวพฤหัสบดี​และดาวเสาร์​ยังคงอยู่ห่างกันมากถึง 734 ล้านกิโลเมตร​ แต่คำว่าปรากฏใกล้กันนั้นเป็นเรื่องของมุมที่มองจากโลกเราเท่านั้น

ช่วงเวลาที่จะมองเห็นทั้ง 2 ดวงใกล้กันที่สุดจริงๆคือ 01:21 ของวันที่ 22 ธ.ค. 63 แต่คนไทยจะไม่ได้เห็น ณ จุดนั้นเพราะดาวทั้งคู่จะตกลับฟ้าไปก่อน โอกาสที่จะได้เห็นจังหวะนั้นจะเป็นของประเทศแถบตะวันออกกลางไปถึงยุโรป​ ของไทยเราจะได้เห็นช่วงที่ยังห่างกันกว่านั้นเล็กน้อย

พลาดครั้งนี้ไป ต้องรออีก 60 ปีคือวันที่ 15 มีนาคม 2080 จึงจะได้เห็นปรากฏการณ์​นี้อีกครั้ง

ในวันที่ 21 ธ.ค. 63 นี้ยังเป็นวันเหมายัน วันเริ่มต้นฤดูหนาว​อย่างเป็นทางการ​ของประเทศแถบยุโรป​ อเมริกา​ ญี่ปุ่น​ วันที่กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี วันที่ดวงอาทิตย์​ขึ้นและตกเอียงไปทางทิศใต้ที่สุด ที่คนไทยเรียกว่า “ตะวันอ้อมข้าว”