โมดูล Returner ของยาน “ฉางเอ๋อ​-5” ร่อนลงจอดบนพื้นหิมะในเขตมองโกเลียในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาวันนี้ (17 ธ.ค. 63) ประกาศ​ความสำเร็จ​ให้จีนเป็นชาติที่ 3 ของโลกที่นำดินจากดวงจันทร์​มาสู่โลกได้สำเร็จในรอบ 44 ปี

สถิติ 2 ประเทศ​ก่อนหน้านี้ที่ทำสำเร็จ​คือสหรัฐ​ฯ และโซเวียต​ โดยยานลำสุดท้ายของโซเวียตคือลูนาร์ 24 นำดินจาก​ดวงจันทร์​หนัก 170 กรัม​กลับถึงโลกเมื่อ 22 สิงหาคม​ 2519 จากนั้นก็ไม่มีประเทศ​ใดทำสำเร็จ​อีกเลยจนมาถึงจีนในวันนี้

ยาน “ฉางเอ๋อ​-5” ออกเดินทาง​จากโลกเมื่อ 23 พ.ย.63 เพื่อไปขุดเจาะและ​เก็บ​ตัวอย่างดินดวงจันทร์​บริเวณที่ราบ Oceanus Procellarum ที่เคยเป็นภูเขาไฟโบราณ​แถบตะวันตกเฉียงเหนือ​ของดวงจันทร์​ฝั่งที่หันหาโลก ดินดวงจันทร์​ที่เก็บมาได้นี้มีบางส่วนที่ขุดมาจากหลุมลึกถึง 2 เมตร​และบางส่วนเก็บมาจากดินด้านบนปากหลุม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นดินที่คาดว่ามีอายุน้อยกว่า​ดินดวงจันทร์​ที่สหรัฐ​และโซเวียต​เก็บมาได้ในทศวรรษ​ที่ 70 ซึ่งคาดว่าจะนำมาไขปริศนา​วิวัฒนาการ​ของดวงจันทร์​ให้ได้กระจ่างยิ่งขึ้น โดยทางองค์การ​อวกาศ​จีนหรือ CNSA อาจตัดสินใจ​แบ่งปัน​ตัวอย่าอันมีค่านี้แก่ห้องทดลอง​ของประเทศ​อื่นเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์​ร่วมกันต่อไป

จีนยังมีโครงการเก็บตัวอย่างจาก​ดวงจันทร์​อีกครั้งในอนาคตกับยาน “ฉางเอ๋อ​-6” ช่วงปี 2566-2567 หลังจากนั้นจะขยับขึ้นไปเป็นการตั้งสถานีทดลองบนดวงจันทร์​ในเฟสต่อไปกับ “ฉางเอ๋อ​-7” ​